©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Sızma Höyük


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Kalkolitik
İTÇ

Yunan-Roma


Haritalar Sızma Höyük

Türü:
Höyük
Rakım:
1550 m
Çap:
160 m - Yön: KKB-GGD

Bölge:
İç Anadolu
İl:
Konya
İlçe:
Selçuklu
Köy:
Sızma

Tahribat :
Yapılaşma - Dikkat

TAYEx:
Gidildi - 22/8/2002

Tescil Durumu:
Tescilli
Tescil Tarihi:
2/3/1994
Tescil No:
1904
Tescil Derece:
1; 3
Tescil Kurumu:
Konya KTVKK
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Konya İli, Selçuklu İlçesi sınırlarındadır. Konya'nın yaklaşık 25 km kuzeybatısında yer alır. Bu yerleşme Konya-İstanbul karayolunun yaklaşık 12 km batısında, dağlar arasında bir vadide kurulmuştur. Bugünkü kasaba yerleşmesinin hemen kuzeyinde yer alan höyüğün boyutları 150x150x25 m'dir.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Sızma'nın yer aldığı kesim antik Lykaonia, Doğu Frigya ve Pisidia bölgeleri arasındadır. Burası Konya Ovası'nın dağlara uzanan vadi yollarını tutması bakımından stratejik bir öneme sahiptir. Yerleşmenin içinde bulunduğu kasabanın kuzeydoğusunda Karadağ, güneyinde Gediktepesi (1821 m), doğusunda Çaldağı, batısında Kuzyatak ve güneybatısında Bozdağ (1823 m) yer almaktadır. Sızma, Eskiçağ'da Zizima veya Zizime olarak geçmektedir. Sızma ve çevresinin Prehistorik Çağ'dan itibaren yerleşmeye sahne olduğu yörenin özelliği ve yapılan arkeolojik araştırmalardan anlaşılmaktadır. Kasabanın güneybatısında yer alan ve halkın obruk olarak adlandırdığı mağaralarda yerleşme izlerine rastlanmıştır.
Tahribat Açıklama: Höyük yapılaşma nedeniyle tahrip olmuştur. Üzerinde elektrik direkleri vardır tüm etekleri kesilmiştir. Robinson tarafından yapılan kazıdan kalan yarmalar yöre halkı tarafından genişletilmiştir [TAYEx 22.8.2002].
Tescil Bilgisi: 4.1.1995/2178 (ASAL)


Liste'ye