©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Sızma Höyük

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Sızma Höyük
Türü:
Höyük
Rakım:
1550 m
Bölge:
İç Anadolu
İl:
Konya
İlçe:
Selçuklu
Köy:
Sızma
Araştırma Yöntemi:
Kazı
Dönem:
Roma

     


Konya İli; Selçuklu İlçesi'nin kuzeyinde; dağlar arasındaki yüksek bir platoda; Sızma Köyü'nün (eski adı Zızıma) hemen kuzeyindedir. Höyüğün kuzeybatısında Roma Dönemi'nden kalma Kurşunlu Kalesi; kuzeyde de yine aynı döneme ait Nevine Kalesi bulunmaktadır. MÖ 2. binden itibaren Sızma ve Ladik arasında ulaşımı kontrol eden bir noktada yer almıştır. Höyük; 150x150x25 m ölçülerindedir. Höyükte; 1924 yılında Michigan Üniversitesi adına D.M. Robinson tarafından kazılar gerçekleştirilmiştir. 1941 yılında R.O. Arık başkanlığında yapılan araştırmalar sonucu Kalkolitik Çağ'dan itibaren sürekli yerleşim gördüğü anlaşılmıştır. Laodikeia Katakaumene territoriumunda bulunan yerleşmede; antik dönemde bakır ve kurşun üretimi yapılmakta ve değerli maden yatakları imparatorluk arazisi olarak işletilmekteydi. Meter Zizimene kültünün merkezi olan Sızma'da; çeşitli çanak çömlek parçalarının yanı sıra ana tanrıçaya ait birçok Roma Dönemi adakları ele geçmiştir. Onun yanı sıra Angdistis Epekoos; Helios "Apollo Sozon"; Zeus Megistos ve Ares'e ait adaklar da tespit edilmiştir. Ayrıca Zeus Phratrios kültünün önemli olduğu anlaşılmaktadır. Sızma'da Roma Dönemi'ne ait kabartmalı lahit ve korniş parçaları devşirme olarak kullanılmıştır. 2007 yılında H. Bahar ve ekibi tarafından yürütülen "Konya ve Karaman İlleri ve İlçeleri 2007 Yılı Arkeolojik Yüzey Araştırması" kapsamında yeniden ziyaret edilmiştir. Kasabanın girişindeki, eski köprü korkuluğundaki yazısı okunamayacak durumdaki bir stel, yıkılmaya yüz tutmuş bir köy odasının duvarındaki Zizimene heykelleri ve belediye bahçesindeki steller incelenmiş, bazı evlerdeki Roma mimari parçalar ve lahit parçalaı kaydedilmiştir [Bahar 2009:120]. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmış tescilli arkeolojik sit alanları listesinde yer almaktadır.
Yeri: Konya İli, Selçuklu İlçesi sınırlarındadır. Konya'nın yaklaşık 25 km kuzeybatısında yer alır. Bu yerleşme Konya-İstanbul karayolunun yaklaşık 12 km batısında, dağlar arasında bir vadide kurulmuştur. Bugünkü kasaba yerleşmesinin hemen kuzeyinde yer alan höyüğün boyutları 150x150x25 m'dir.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Sızma'nın yer aldığı kesim antik Lykaonia, Doğu Frigya ve Pisidia bölgeleri arasındadır. Burası Konya Ovası'nın dağlara uzanan vadi yollarını tutması bakımından stratejik bir öneme sahiptir. Yerleşmenin içinde bulunduğu kasabanın kuzeydoğusunda Karadağ, güneyinde Gediktepesi (1821 m), doğusunda Çaldağı, batısında Kuzyatak ve güneybatısında Bozdağ (1823 m) yer almaktadır. Sızma, Eskiçağ'da Zizima veya Zizime olarak geçmektedir. Sızma ve çevresinin Prehistorik Çağ'dan itibaren yerleşmeye sahne olduğu yörenin özelliği ve yapılan arkeolojik araştırmalardan anlaşılmaktadır. Kasabanın güneybatısında yer alan ve halkın obruk olarak adlandırdığı mağaralarda yerleşme izlerine rastlanmıştır.
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı:
Tabakalanma:
Buluntular:
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme:


Liste'ye