©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Sızma Höyük

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Sızma Höyük
Türü:
Höyük
Rakım:
1550 m
Bölge:
İç Anadolu
İl:
Konya
İlçe:
Selçuklu
Köy:
Sızma
Araştırma Yöntemi:
Kazı
Dönem:
Erken Demir Çağı Geç Demir Çağı

     


Yeri: Konya İli, Selçuklu İlçesi sınırlarındadır. Konya'nın yaklaşık 25 km kuzeybatısında yer alır. Bu yerleşme Konya-İstanbul karayolunun yaklaşık 12 km batısında, dağlar arasında bir vadide kurulmuştur. Bugünkü kasaba yerleşmesinin hemen kuzeyinde yer alan höyüğün boyutları 150x150x25 m'dir.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Sızma'nın yer aldığı kesim antik Lykaonia, Doğu Frigya ve Pisidia bölgeleri arasındadır. Burası Konya Ovası'nın dağlara uzanan vadi yollarını tutması bakımından stratejik bir öneme sahiptir. Yerleşmenin içinde bulunduğu kasabanın kuzeydoğusunda Karadağ, güneyinde Gediktepesi (1821 m), doğusunda Çaldağı, batısında Kuzyatak ve güneybatısında Bozdağ (1823 m) yer almaktadır. Sızma, Eskiçağ'da Zizima veya Zizime olarak geçmektedir. Sızma ve çevresinin Prehistorik Çağ'dan itibaren yerleşmeye sahne olduğu yörenin özelliği ve yapılan arkeolojik araştırmalardan anlaşılmaktadır. Kasabanın güneybatısında yer alan ve halkın obruk olarak adlandırdığı mağaralarda yerleşme izlerine rastlanmıştır.
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı: Sızma Höyük'te 1924 yılında D.M. Robinson tarafından kazı yapılmıştır. 1941 yılında R.O. Arık ve ekibi tarafından gerçekleştirilen yüzey araştırmasında tekrar incelenmiştir. 1996 yılında H. Bahar, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle Konya Arkeoloji Müzesi'nde yaptığı çalışmada Sızma Höyük malzemeleri üzerinde çalışma yapmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmış tescilli arkeolojik sit alanları listesinde yer almaktadır.
Tabakalanma: Höyükte İlk Tunç Çağı eserleri yoğunluktadır. Burada Ana Tanrıça Mitri Zizimene için bir tapınak aranmışsa da herhangi bir mimari yapıyla karşılaşılmamıştır. 1941 yılında R.O. Arık ve ekibi yöreye yaptıkları bir araştırma gezisinde Kalkolitik Çağ'dan başlayarak, Klasik çağlara kadar uzanan geniş bir dönemi kapsayan çanak çömlek parçaları saptamışlardır. H. Bahar tarafından höyükte yapılan çalışmalarda Kalkolitik, İTÇ, STÇ, Erken Demir Çağı, Geç Demir Çağı, Hellenistik ve Roma Dönemi seramikleri ve maden cüruflarına rastlanmıştır.
Buluntular: Çanak Çömlek: Sızma Höyük'ün çanak çömlekleri bölgenin en renkli örneklerini oluşturur. Daha çok krem astarlı olan seramikler siyah ve kahverengi paralel şeritler ve dalga bezekleriyle süslenmiştir. Sızma'nın tek renkli kapları içinde gri seramikler çoğunluktadır. Bunların form bakımından Gordion kaplarına benzerlik gösterdiği belirtilmektedir. Sızma'nın kahverengi ve devetüyü renkte değişik formlu kapları da mevcuttur. Bunlar bölgenin yaygın olan gri seramiklerine benzerlik gösterir.
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme: Araştırmalar sonucunda Sızma'nın Güneybatı, Batı Anadolu ve Ege kültürleriyle yakın ilişkisi olduğunu düşünmektedir.


Liste'ye