TAY Projesi
Marmara Dosyası
Ege Dosyası
Akdeniz Dosyası
G?neydoğu Dosyası
İ? Anadolu Dosyası
Karadeniz-D.Anadolu Dosyası
Karadeniz-D.Anadolu Dosyası

Tahribat Raporu


"Biz bu ülkede misafir değil, ev sahibiyiz!"


Giriş

TAY Projesi tarafından 1993 yılından bu yana yürütülen Türkiye arkeolojik yerleşmeleri envanteri, 1800’lü yılların başından günümüze kadar Türkiye’de yapılmış yüzey araştırmaları ve kazı çalışmalarından elde edilen verileri kapsamaktadır. Envanter çalışmaları sırasında mevcut dağınık bilgilerin derlenmesi ve sorgulanması, farklı sorunları ve gereklilikleri de beraberinde getirmiştir. Arazi çalışmalarını zorunlu kılan bu gereklilikler, 2000 yılında başlayan ve ilk etabı 2004 yılında tamamlanan tarihöncesi çağa ait yerleşmeler ile 2008 yılında gerçekleştirilen Marmara Bölgesi Bizans yapılarının araştırılmasını içeren TAY Keşif Gezisi’nin (TAYEx - TAY Expedition) temelini oluşturmaktadır.6 Yıllık Arazi Çalışmasının Sonuçları

TAY Projesi'nin 2000 yılında başladığı arazi çalışmalarının tarihöncesi dönemi tamamlanmış ve Paleolitik Çağ'dan İlk Tunç Çağı'nın sonuna kadar olan yerleşme/buluntu yerlerinin tümü, 7 bölge sistemine göre taranmıştır. Sırasıyla Marmara-Ege (2000), Akdeniz-Güneydoğu Anadolu (2001), İç Anadolu (2002), Karadeniz-Doğu Anadolu (2003), önceki senelerde hava şartları ya da güvenlik sorunu nedeniyle gidilemeyen bazı illerdeki yerleşmeler (2004), Marmara Bölgesi’ndeki tüm Bizans yapıları (2008) belgelenmiştir. Böylece, yayını yapılmış arkeolojik yerleşmeler/yapılarla ilgili veriler doğrulanıp güncellenmiş, yerleşme ve yapıların coğrafi konumları yeni teknolojilerle kesin olarak belirlenmiş ve arkeolojik kalıntıların görsel bir arşivi oluşturularak, gerek basılı ortamda gerekse İnternet ortamında bilim dünyasının ve tüm ilgililerin kullanımına açılmıştır.

6 yıl süren TAY Keşif Gezisi süresince,

- 150 kişiye yakın bir ekiple çalışılmış
- 108.676 km yol yapılmış
- 3300’ün üzerinde yerleşme/yapı —raporları, koordinatları ve ölçümleri ile— belgelenmiştir.

Bu çalışma sonucunda da

- 37.693 adet (51 Gb) sayısal fotoğraf,
- 11.102 analog saydam ve
- 245 Gb film biriktirilmiştir.

Arazi çalışmaları sırasında görülmüştür ki, görsellikleri ve günümüz anlayışı içinde turizm getirileri olmasa da, en az toprak üstü ve daha geç dönem kalıntıları kadar kültürel öneme sahip olan höyük, mağara gibi tarihöncesi çağlara ait ören yerleri ve daha yakın dönemlerde kullanılan yapılar yoğun olarak tahrip edilmektedir. Buradan yola çıkılarak, her yıl araştırma yapılan bölgeyi kapsayan, Türkçe ve İngilizce olarak bir “Türkiye Arkeolojik Tahribat Raporu” hazırlanmış ve bir basın toplantısının ardından, yurtiçinden ve yurtdışından 600 kişi ve kuruma gönderilmiştir. Böylece tahribatın nedenleri, çeşitliliği ve dağılımı hakkında elde edilen veriler düzenlenmiş olarak kamuoyuna, bilim dünyasına ve yetkililere duyurulmuştur (Bu raporların web’deki özetlerine sol taraftaki bölge bağlantılardan ulaşılabilir. Her raporun tamamı ise, o bölge sayfasının altındaki .pdf belgede yer almaktadır).

TAYEx süresince araştırma yapılan illerdeki 49 müzeye, ilgili oldukları bölgedeki çalışmalarımızın sonuçları iletilmiştir. TAY Projesi tarafından belgelenmiş yerleşmelerin/yapıların ayrıntılı listeleri söz konusu müzelere gönderilmiş ve 30 müze müdürlüğünden bu yerleşmelerin/yapıların tescilli olup olmadığına dair bilgiler (doğal sit alanları da dahil olmak üzere) elimize ulaşmıştır. Projemizin başlattığı bu iletişim çalışması, bir yandan müzelerin elinde araştırdığımız yerleşmelere/yapılara dair ayrıntılı bilgilerin bulunması, diğer yandan da tescil işlemlerinin hızlandırılarak yaygınlaştırılması amacıyla müzelere gerekli veri desteği sağlamaya yöneliktir. Özellikle, gönderdikleri bilgilerle, bu çalışmaya yardımcı olan Adana, Adıyaman, Afyon, Ankara, Antalya, Bilecik, Burdur, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Konya, Konya-Ereğli, Kütahya, Malatya, Mardin, Milas, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tekirdağ, Tokat ve Uşak müzelerine teşekkürlerimizi sunarız.


Saptamalar-Öneriler

Arazi çalışmaları, önceki yıllara ait raporlarda da altını çizdiğimiz bazı gerçeklerin üzerinde ısrarla durmamızı gerektirmektedir. Önceki raporlarda sunduğumuz saptamalara yönelik önerilerin bir kısmını özetlersek:

- Höyük, mağara, buluntu alanları, yapılar gibi arkeolojik yerleşmelerin nasıl oluştukları/yapıldıkları konusunda kamuoyu ve konuyla doğrudan ilgisi bulunmayan, ancak tahribata neden olan resmi kuruluşlar bilgilendirilmelidir.

- Bilinen ve görülür büyüklükteki tescili yapılmamış höyüklerin/yapıların işlemlerine derhal başlanmalı ve devam eden tescil işlemleri hızlandırılmalıdır.

- Tescil edilmiş yerleşmelerde/yapılarda korumaya yönelik önlem alınmalı ve hiçbir koşulda tescil dereceleri düşürülerek buralardaki yapılaşmanın önünün açılmasına izin verilmemelidir.

- Tarihi değerlerimiz yalnızca turizm değerleri düşünülerek gündeme getirilmemelidir. - Kültürel emanetlerin korunmasına ilişkin, ilgili birimler arasında koordinasyon sağlanmalıdır.

- Toprak altından çıkan ve toprak üstünde bulunan eski uygarlıklara ait kalıntılar, “kültür mirası” kavramı ile, üzerinde sonsuz tasarruf yetkisine sahip olunan bir “mal” haline gelmesine neden olmaktadır. Bunun yerine bu kültür değerleri, gelecek nesillere korunarak aktarılması için kültür ve tabiat varlıkları olarak anılmalı ve “emanet” olarak benimsenmelidir.


Sonuç

Görüş ve önerilerimiz, “Miras Değil Emanet!” olarak kavranması gerektiğine inandığımız, bir daha yerine konamayacak bu kültür değerleri konusunda daha fazla kayıp vermemek, acil çözümler geliştirmek ve önlemler almak için yukarıda ve bölgesel raporlarda özetlenmeye çalışılmıştır.

Biz, TAY Projesi olarak, bir yandan asli işimiz olan Türkiye'deki arkeolojik yerleşmelerin envanterini tamamlamayı, sürekli güncellemeyi ve kamuoyuyla paylaşmayı sürdürürken, diğer yandan da ülkemizde süren “Yoğun, Yaygın ve Sürekli” olarak tanımladığımız tahribatı izlemeye devam edeceğiz. Bu konuda ulusal ve uluslararası kamuoyunu ve yetkilileri, uyarma görevimizi aralıksız sürdüreceğiz.

Ayrıca, her raporda altını çizerek belirttiğimiz gibi, tahribat ve diğer konularda, 16 yıllık birikim ve deneyimlerimizi, kültür varlıklarının korunmasına, araştırılmasına, bu bilginin gelecek kuşaklara taşınmasına inanan; bu ülkede, kendini “misafir değil, ev sahibi” sayan tüm kişi ve kuruluşlarla paylaşmaya da hazırız.
Arazi Ekipleri

Marmara:

Oğuz Tanındı başkanlığında, Mete Aksan, Banu Aydınoğlugil, Bekir Köşker, Bike Yazıcıoğlu.
Yardıma gelenler: Ahmet Boratav, Yüksel Dede, Burçin Erdoğu, Tarık Güçlütürk, Şenay Seba.
Ziyarete gelenler: Murat Akman, Nalan Fırat.


Ege:

Mihriban Özbaşaran başkanlığında, Günay Koçhan, Bekir Köşker, Enis Tartan, Zeynep Türkay.
Yardıma gelenler: Burçin Erdoğu, Oğuz Tanındı, Bike Yazıcıoğlu.


Akdeniz:

Oğuz Tanındı başkanlığında, Kerim Bayer, Çetin Karakuş, Bekir Köşker, Serhan Mutlu, Semiha Okan, Ayşe Orhun, Şenay Seba, Enis Tartan, Zeynep Türkay, Turhan Ülgür, Nurcan Yalman.


Güneydoğu Anadolu:

Gül Pulhan/Ahmet Boratav başkanlığında, Mete Aksan, Kadir Durmuş, Çetin Karakuş, Bekir Köşker, Serhan Mutlu, Enis Tartan, Bike Yazıcıoğlu.


İç Anadolu:

Mihriban Özbaşaran, Oğuz Tanındı, Gülay Sert başkanlığında, Gonca Baviker, Bülent Cennet, Kadir Durmuş, Cafer Emre, İlkay İvgin, Çetin Karakuş, Nurcan Kayacan, Serhan Mutlu, Şahan Nuhoğlu, Semiha Okan, Deniz Uygun, Turhan Ülgür, Nazmi Üney, Kahraman Yayla.
Lojistik: Oktay Alper, Ahmet Boratav, Aslan Gençer, Ayşe Orhun.


Karadeniz ve Doğu Anadolu:

Oğuz Tanındı, Gülay Sert, Serhan Mutlu başkanlığında, Lerzan Akkaplan, Tülin Avcı, Sezai Aydemir, Gizem Baş, Mehmetcan Biber, A.Bülent Cennet, Abdullah Değerli, Ayşe Dilsiz, Saner Gülsöken, Serkan Gürkan, İlkay Ivgın, Pınar Kandal, Kadri Kaya, Özgen Kurt, Ebru Lafçı, Özgür Parlak, Deniz Uygun, Nazmi Üney, Kahraman Yayla.
Lojistik: Oktay Alper, Ahmet Boratav, Rüçhan Ziya.


İç Ege ve Batı İç Anadolu:

Oğuz Tanındı ve Burçin Erdoğu başkanlığında, Ayşe Dilsiz, İlkay Ivgın, Ebru Durmaz, Deniz Uygun, Ali Kabaş, Kerim Benhisavi.
Lojistik: Oktay Alper, Ahmet Boratav, Rüçhan Ziya.


Marmara - Bizans:

Ayça Tiryaki başkanlığında, Özgen Kurt, Burcu Ciner, Cem Ersavacı, Görkem Kızılkayak, Doğuhan Koçer, Zeliha Şen, Emre Üstündağ, Tuğçe Yenilmez, Diyana Yirmi, Kahraman Yayla.
Lojistik: Oğuz Tanındı, Ayşe Didem Bayvas.
Raporları Hazırlayanlar

Marmara-Ege (2000):

Oğuz Tanındı, Mihriban Özbaşaran, TAYEx Marmara ve Ege ekip üyeleri.

Katkıda bulunanlar: Ahmet Boratav, Nüzhet Dalfes, Burçin Erdoğu, Füsun Ertuğ, Necmi İletmiş, Hasan Keseroğlu, Bekir Köşker, Barış Pirhasan, Gül Pulhan, Ertuğrul Tekin, Aksel Tibet, Bike Yazıcıoğlu.

İngilizce Çeviri: Ertuğrul Tekin, Bike Yazıcıoğlu.


Akdeniz-Güneydoğu Anadolu (2001):

Oğuz Tanındı, Şenay Seba, TAYEx Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu ekip üyeleri.

Katkıda bulunanlar: Nüzhet Dalfes, Burçin Erdoğu, Mihriban Özbaşaran, Hülya Tokmak.

İngilizce Çeviri: Mete Aksan, Ertuğrul Tekin.


İç Anadolu (2002):

Oğuz Tanındı, Semiha Okan, TAYEx İç Anadolu ekip üyeleri.

Katkıda bulunanlar: Mihriban Özbaşaran, Gülay Sert, Burçin Erdoğu, Deniz Uygun, Rüçhan Ziya, Rennan Nişancı, Kerim Bayer, Hülya Tokmak.

İngilizce Çeviri: Ertuğrul Tekin.


Karadeniz-Doğu Anadolu (2003):

Oğuz Tanındı, Ayşe Dilsiz, Deniz Uygun ve TAYEx Karadeniz-Doğu Anadolu ekip üyeleri.

Katkıda bulunanlar: Gülay Sert, Mihriban Özbaşaran.

İngilizce Çeviri:
Kerim Bayer, Pervin Yanıkkaya Aydemir.


Marmara - Bizans (2008):

Oğuz Tanındı, Özgen Kurt ve TAYEx Marmara Bölgesi Bizans Dönemi ekip üyeleri.

Katkıda bulunanlar: Engin Akyürek, Ayşe Didem Bayvas, Ayça Tiryaki.

İngilizce Çeviri:
Pervin Yanıkkaya Aydemir, Cengiz Aydemir.
TAYEx'e Katkıda Bulunanlar

TAYEx Marmara, Ege, Akdeniz, Güneydoğu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Marmara-Bizans Keşif Gezileri öncesinde, sırasında ve sonrasında projeye ve arazi ekiplerimize destek olan tüm kişi ve kuruluşlara en içten teşekkürlerimizi sunarız (Kronolojik sıraya göre):


Marmara

Sn. Alpay Pasinli - Kültür Bakanlığı-Anıtlar ve Müzeler Gen. Md.
Sn. Kenan Yurttagül - Kültür Bakanlığı-Anıtlar ve Müzeler Gen. Md. Yrd.
Sn. Mehmet Akif Işın - Tekirdağ Arkeoloji Müzesi Md.
Sn. Nurten Sevinç - Çanakkale Arkeoloji Müzesi Md.
Sn. Çiğdem Türker - Çanakkale Arkeoloji Müzesi
Sn. Sait Başaran - İ.Ü. Edebiyat Fak.-Restorasyon ABD Bşk.
Sn. Yüksel Dede - İ.Ü. Edebiyat Fak.-Restorasyon ABD Öğr. Gör.
Sn. Neriman Özaydın - Balıkesir Müze Md.
Sn. Fikret Toksöz - Marmara Belediyeler Birliği Gn. Sek.
Sn. Fisun Çetin - Marmara Belediyeler Birliği Gn. Sek. Yrd.
Sn. Ali Sarıbaş - Çan Belediye Bşk.
Sn. Erdal Budak - Erdek Belediyesi Yazıişleri Md.
Sn. Hulusi Ay - Erdek Belediyesi Zabıta Amiri
Sn. Altın Soylu - Doğuş Holding
Sn. Öcal Özeren - Bursa Arkeoloji Müzesi Md.
Sn. Kadir Mete - Pazaryeri Belediye Bşk
Sn. İsmail Baş - Vezirhan Belediye Bşk.


Ege

Sn. Ahmet Yaraş - Bergama Müzesi Md.
Sn. Sevgi Soyaker - Bergama Müzesi
Sn. Arif Ekinci - Pınar Un Teknik Md.
Sn. Mustafa Daloğlu - Dal-Pet Kamping/Gaziemir
Sn. Hüseyin Teoman - İzmir Arkeoloji Müzesi
Sn. Oğuz Bostancı - Baklatepe Kazısı
Sn. Şükrü Tül - Arkeolog
Sn. Ayşe Zülkadiroğlu - Efes Selçuk Müzesi
Sn. Mustafa Bükükkolancı - Efes Selçuk Müzesi
Sn. Cengiz İçten - Efes Selçuk Müzesi
Sn. Özgen Karaca - Aydın Kültür Md.
Sn. Rafet Dinç - Tralleis Kazı Bşk.
Sn. Hasan Hüseyin Baysal - Denizli Müzesi Md.
Sn. Ali Ceylan - Denizli Müzesi
Sn. Nesrin Karabay - Denizli Müzesi
Sn. Süleyman Yıldızhan - Yıldızhan Oteli Sahibi/Pamukkale
Sn. Hasan Gümüş - Çivril Belediyesi Yazı İşleri Md.
Sn. Metin Baydur - Afyon Üni. Tıp Fak. Dekanı
Sn. Hayat Erkanal - Liman Tepe Kazısı Bşk.
Sn. Tayfun Caymaz - Liman Tepe Kazısı
Sn. Muharrem Bayar - Bolvadin Anadolu Lisesi Md.
Sn. Cumali Ayabakan - Afrodisias Müze Md.
Sn. Lütfü Ulukaya - Çivril Halk Kütüphanesi Md.
Sn. Hasan Ersoy - Çivril Halk Kütüphanecisi
Sn. Turgay Ünal - Tıp Doktoru
Sn. Münir Saylan - Çivril Anadolu İmam Hatip Lisesi Coğrafya Öğr.
Sn. Mümtaz Başkaya - Öğretmen
Sn. Şeracettin Şahin - Afyon Müzesi Md.
Sn. Mehmet Öndüç - İkbal Tesisleri Md.
Sn. Halil Arça - Afyon Müzesi
Sn. Nurettin Büyüktarcan - Dutluca Köyü Muhtarı
Sn. İbrahim Sezgin - Tavşanlı Belediye Bşk. Yrd.


Akdeniz

Sn. Lütfü Küçükkubaş - Akdeniz Üniversitesi Genel Sekreter Yrd.
Sn. Bülent Mutluer - Akdeniz Üniversitesi Burdur Veteriner Fak. Dekanı
Sn. Ufuk Yıldırım - Tefenni Ziraat Meslek Lisesi Md.
Sn. Hasan Kandemir - Elmalı Meslek Yüksek Okulu Md.
Sn. Selami Bozkurt - Elmalı Meslek Yüksek Okulu Sekr.
Sn. Emre Ünsev - NOVUM Touristik
Sn. Sefa Gürman - Antalya Erman Kamping
Sn. Harun Taşkıran - Ankara Üniversitesi DTCF Öğretim Üyesi
Sn. Enver Öztürk - Bucak Devekuşu Çiftliği
Sn. Ahmet Dayı - Türk Petrol Sav Bayii
Sn. Mustafa Akarslan - Isparta Müzesi Md. Vekili
Sn. Gültekin Dabanca - Eğirdir Turizm Md.
Sn. Mustafa Binatlı - Eğirdir Altın Kum Plaj Kamp Md.
Sn. Tekin Bayram - Yalvaç Belediye Bşk.
Sn. Adil Bayındır - Beyşehir Belediye Bşk.
Sn. İlhame Öztürk - Silifke Müzesi Md.
Sn. Yılmaz Karaaslan - Taşucu Akçakıl Kamping
Sn. Dilara Özden - Mersin Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Sn. Haluk İpek - Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü
Sn. Aslıhan Yener - Chicago Üniversitesi Assoc. Prof.
Sn. Hatice Pamir - Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi
Sn. Osman Gemici - Reyhanlı 4. Bölük Komutanı (Kd. Üs. Tm.)
Sn. Selim Kapur - Çukurova Üniversitesi Arkeometri Bölümü Bşk.
Sn. Burak Köroğlu - Çukurova Üniversitesi Arkeometri Bölümü Y. Lisans
Sn. Lütfü Dere - MOil Kahramanmaraş Bayii
Sn. Ahmet Denizhanoğulları - Kahramanmaraş Müzesi Md.


Güneydoğu Anadolu

Sn. Kemal Sertok - Gaziantep Müzesi Md.
Sn. Rıfat Ergeç - Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi
Sn. Eyüp Bucak - Urfa Müzesi Md.
Sn. Jale Velibeyoğlu - TAÇDAM Koordinatörü
Sn. Selma Yılmaz - GAP-GİDEM Yatırım Uzm.


İç Anadolu

Sn. Raif Ziya - TAÇ Plast
Sn. Haluk Gürgen - Anadolu Üniversitesi Rektör Yrd.
Sn. Ali Türkcan - Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bl. Öğr. Gör.
Sn. Halil Demirdelen - Anadolu Medeniyetleri Müzesi
Sn. Muammer Aksoy - Polatlı Kaymakamı
Sn. Hulusi Tarhan - Polatlı İlçe Milli Eğitim Md.
Sn. Mustafa Körpe - Polatlı Endüstri Meslek Lisesi Md.
Sn. Gülsen Doğan - Atatürk Kültür Merkezi Alan Md.
Sn. Nusret Acar - Çankırı İl Kültür Şb. Md.
Sn. Recep Doğan - Bayat Belediyesi Yazı İşleri Md.
Sn. İsmet Ediz - Çorum Müzesi Md.
Sn. Önder İpek - Çorum Müzesi
Sn. Banu Çilingir - Çorum Müzesi
Sn. Ali Çakar - Uğurludağ İlçe Tarım Md.
Sn. Ünsal Turgut - OPET Boğazlıyan Bayii
Sn. Hamdi Biçer - Kayseri Arkeoloji Müzesi Md.
Sn. Sema Aslan - Erciyes Üniversitesi Genel Sekreteri
Sn. Celal Kırca - Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fak. Dekanı
Sn. Oğuz Kaya - Paris Motel&Camping
Sn. Fuat Altıok - Hacıbektaş Fuat Baba Pansiyon
Sn. Murat Demirbilek - Hacıbektaş Müzesi
Sn. Adnan Güçlü - Kırşehir Müzesi Md.
Sn. Tahsin Köşker - Kırşehir Tarım İl Md. İdari Mali Şefliği
Sn. Mübaat Güneyli - Ortaköy Kaymakamlığı Yazı İşleri Md.
Sn. Faruk Tosun - Tuz İşletmeleri İdare Md.
Sn. Murat Deveci - Tuz İşletmeleri
Sn. Yücel Kiper - Aksaray Müzesi Md.
Sn. Yusuf Gür - Aksaray Ağaçlı Turistik Tesisleri Md.
Sn. Erol Faydalı - Niğde Müzesi Md.
Sn. Nadi Erkekli - Niğde TEDAŞ Elektrik Dağıtım Müessesesi Md.
Sn. Sabahattin Çoban - Ulukışla Orman Koruma Md. Şefi
Sn. Kamil Bülbülokuyucu - Karapınar Belediye Bşk.
Sn. Musa Ceyhan Karapınar - Belediyesi Sosyal Hiz. Çev. Koruma Md.
Sn. Şerafettin Serim - Akçaşehir Belediye Bşk.
Sn. Sait Aşgın - Karaman Vali Yrd.
Sn. Mehmet Doğan - Karaman Müzesi Md.
Sn. Sunay Türker - AA Konya Temsilcisi
Sn. Saygun Sirkeci - Karaman Köy Hizmetleri İnş. İsk. Şb. Md.
Sn. Erol Osman Ersavaş - Karaman Köy Hizmetleri İl Md.
Sn. İlker Öztürk Beyşehir - Öğretmen Evi Md.
Sn. Hasan Taşdelen - Beyşehir İlçe Milli Eğitim Md.
Sn. Hasan Bahar - Selçuk Üniversitesi Tarih Bölümü
Sn. Veysel Güleş - Konya İl Mahalli İdareler Md.
Sn. Fırat Öztürk - Akören Jandarma Karakol Komutanı
Sn. Gürbüz Karakuş - Akşehir Kaymakamı
Sn. Ferda İleri - Sarayönü Kaymakamı
Sn. Ayhan Alp - Konya Kültür ve Tabiat Varlıkları Korum Kurulu Md.
Sn. Shahina Farid - Çatalhöyük Alan Yöneticisi
Sn. Lütfi Akçeken - Konya Köy Hizmetleri İl Md.


Karadeniz-Doğu Anadolu

Sn. Kayhan Kavas - İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Md.
Sn. K.Ali Esener - İçişleri Bakanlığı JGK Genel Plan Prensipler Bşk.
Sn. Seyhan-Hadi Ivgin - Vezirköprü
Sn. Adil Karaoğlanoğlu - Kumru Belediye Bşk.
Sn. Levent Aksu - M. Akif Lisesi Öğretmeni
Sn. Hidayet Aydın - S.Y.D. Vakfı (Mesudiye)
Sn. Mustafa Erkmen - Erzurum Müzesi Md.
Sn. Güler Barın -Erzurum Müzesi
Sn. Birol Güngör - Erzurum Müzesi
Sn. Alpaslan Ceylan - Atatürk Üniversitesi (Erzurum)
Sn. Yücel Aşkın - Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) Rektörü
Sn. Aynur Özfırat - Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) Arkeoloji Bölümü
Sn. Ergun Çelik - Dicle Üniversitesi (Siirt) S.Y.O. Md
DSİ Personeli - Bulanık
Sn. Ömer Topaloğlu - Fırat Üniversitesi (Elazığ) Meslek Yüksek Okulu Öğr.
Sn. Duran Güler - Yenipayam Köyü Muhtarı (Elazığ/Baskil)
Sn. Aydın Dursun - Baskil Lisesi Tarih Öğr.
Sn. Hacı Öztürk - Baskil İlçesi Milli Eğitim Md.
Sn. Murat Meşe - Baskil İlçesi İcra Md.
Sn. Selahattin Eyüp Malatya Müzesi Md.
Sn. Ali Cengiz - Malatya İl Kültür ve Turizm Md. Yrd.
Sn. Erdal Kılıç - Yudum Restoran (Malatya)
Sn. Aycan Günsoy - Kangal İlçe Jandarma Kom. (Uz.Çvş.)
Sn. Salih Köse - Paşabahçe İzcilik Okulu Bekçisi (Sivas)
Sn. Mehmet Yılmaz - Sivas İl Jandarma Kom. Kaçakçılık Kıs. A.
Sn. Hikmet Kuru - Hürdoğan Gazetesi Yazı İşleri Md.
Sn. Hayati Yalçın - DSİ Atakum (Samsun)
Sn. Aydın Göksu - DSİ (Sinop)
Sn. Kadir Köseren - DSİ (Sinop)
Sn. Tahsin Asan - DSİ (Bafra)
Sn. Fuat Dereli - Sinop Müzesi
Sn. Gürsoy Öğütoğulları - Erfelek (Sinop) Merkez İlçe Jandarma Kom.
Sn. Ahmet Güler - Amasya Mahalli İdareler Md.
Sn. Mustafa Şeref - Kastamonu İl Jandarma Kom. Çevre Koruma Böl.


Marmara - Bizans

Sn. Cengiz Arda - Vize CHP İlçe Başkanı
Sn. Mustafa H. Sayar - İÜ Ed. Fak. Tarih Bl. Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı
Sn. İbrahim Özdobaç - İÜ Edirne Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Enstitüsü
Sn. Süleyman Pehlivan - İÜ Edirne Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Enstitüsü
Sn. Rüstem Aslan - 18 Mart Üniversitesi Arkeoloji Bl.
Sn. Sait Başaran - İÜ Taşınabilir Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım Bl.
Sn. Mahmut Çaylak - Enez Kazı Ekibi (Arkeolog)
Sn. Sevinç ve Fevzi Kurt - Bandırma
Sn. Kerim Benhisavi - Keramet Köyü
Sn. Mustafa Kara - Tahtalı Köyü Muhtarı
Sn. Aziz Elbas - Osmangazi Belediyesi Plan Proje Md.
Sn. Murat Baslar - BAY Projesi
Sn. Muhammet Yazar - Osmangazi Bel. Pl. Pr. Md. Tarihi Çevre Koruma ve Uyg. Bl.
Sn. Fikret Yörük - Zeytinbağı Belediyesi Başkatibi
Sn. Muhittin Bakan - Kocaeli
Sn. Yavuz Ulugün - Kocaeli
Sn. Numan Gülşah - İzmit Çekül Başkanı
Sn. Serdar Kuşku - Bursa
Sn. Gazi Ayakbasan - Bursa
Sn. Adil Can ve Rauf Güven - Adil Can - Nursan Sanat Atölyesi, İznik
Sn. Taylan Sevil - İznik Müzesi eski Md.
Sn. Adnan Gümüş - Gümüşpınar Köyü Bekçisi
Sn. Ergin Keklikçi - Park Bahçeler Md., Gülhane Parkı Şefi
Sn. Halil Arca - Ayasofya Müzesi Md. Yrd.
Sn. Aysel Çötelioğlu - Topkapı Sarayı Müzesi Md. Yrd.
Sn. Gülcan Kongaz - İstanbul Arkeoloji Müzesi, Arkeolog
Sn. Feridun Özgümüş - İÜ Güzel Sanatlar Bl. Öğretim Görevlisi
Sn. Nilüfer Türedi - Fatih Belediyesi Bşk. Asistanı

Ve tüm köylüler, muhtarlar...Bu raporlar, basılı ve elektronik ortamda

TASK Vakfı (Tarih, Arkeoloji, Sanat ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı),
Ege Yayınları,
Suna ve İnan Kıraç Vakfı - İstanbul Araştırma Enstitüsü'nün
desteğiyle, Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmış ve dağıtılmıştır.

©TAY Projesi - 2001, 2002, 2003, 2004, 2009 İstanbul


.. TAY Projesi . Kuruçeşme Cad. 67/B
34345 Kuruçeşme İstanbul
Tel: 0 (212) 265 7858
Faks: 0 (212) 287 1298
e.posta: info@tayproject.org

Copyright©1998 TAY Projesi