©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Beyşehir Höyük C


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Neolitik
İTÇHaritalar Beyşehir Höyük C

Türü:
Höyük
Rakım:
1080 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
İç Anadolu
İl:
Konya
İlçe:
Beyşehir
Köy:
Sadıkhacı

Tahribat :
Tarım

TAYEx:
Gidildi - 11/7/2001

Tescil Durumu:
Tescil Tarihi:
Tescil No:
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Konya il merkezinin batı-güneybatısında; Beyşehir İlçesi'nin kuzeyinde; Sadıkhacı Köyü'nün yaklaşık 6 km batısında Eflatunpınar'ın hemen güneyinde yer almaktadır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Solecki'de Eflatun Höyük olarak anılan bu yerin diğer adı Kocadere Höyük'tür. Nedense arkeolojik metinlere Beyşehir Höyük C olarak geçmiştir. Yerleşme yerinin boyutları konusunda bir bilgi verilmemektedir. Yerleşme yeri Eflatunpınar Deresi'nin güneyindedir.
Tahribat Açıklama: Höyük tarım faaliyetleri nedeniyle tahrip olmuş durumdadır. Çeşitli yerleri kesilmiş ve düzlenmiştir. Etekleri tamamen ekili durumdadır [TAYEx 11.7.2001].
Tescil Bilgisi:


Liste'ye