©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Beyşehir Höyük C

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Beyşehir Höyük C
Türü:
Höyük
Rakım:
1080 m
Bölge:
İç Anadolu
İl:
Konya
İlçe:
Beyşehir
Köy:
Sadıkhacı
Araştırma Yöntemi:
Yüzey Araştırması
Dönem:
Çanak Çömlekli

     


Yeri: Konya il merkezinin batı-güneybatısında; Beyşehir İlçesi'nin kuzeyinde; Sadıkhacı Köyü'nün yaklaşık 6 km batısında Eflatunpınar'ın hemen güneyinde yer almaktadır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Solecki'de Eflatun Höyük olarak anılan bu yerin diğer adı Kocadere Höyük'tür. Nedense arkeolojik metinlere Beyşehir Höyük C olarak geçmiştir. Yerleşme yerinin boyutları konusunda bir bilgi verilmemektedir. Yerleşme yeri Eflatunpınar Deresi'nin güneyindedir.
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı: R.S. Solecki tarafından Beyşehir-Suğla Gölleri çevresinde yapılan yüzey araştırmasında sırasında 1963 yılında bulunmuştur.
Tabakalanma: Yüzeyinden; Neolitik dışında; İlk Tunç Çağı; Orta Tunç Çağı malzemesi de bulunmuştur.
Buluntular: Çanak Çömlek: Eskiye belki Neolitik Çağ'a tarihlenebilecek bir parça bulunmuştur. Mellaart bu oldukça kaba tutamak parçasını tarihlemekten kaçınmaktadır [Mellaart 1954:şek.24]. Yontma Taş: Höyükte iki yüzeyinden yonga çıkartılarak oluşturulmuş obsidiyen uçlar bulunmuştur [Mellaart 1954:şek.94; 1958a:şek.43]. Bunlar baskı metoduyla yapılmış yaprak biçimli ok uçlarıdır. Burada bulunan bir okucunun bir yüzünün bir kısmının işlenmemiş olduğu görülmektedir. Benzerleri Çukurkent ve Ilıcapınar'da bulunmaktadır.
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme: Konya Ovası'ndaki Neolitik Çağ yerleşmelerinde bulunan iki yüzeyli uçlara burada da rastlanması; en azından burasının da bir müddet bu çağa ait bir yerleşmeye sahne olduğu sonucunu vermektedir. Yayının yetersiz oluşu; doğal olarak diğer öğelerle olan bağlantıların kurulamayışına yol açmaktadır. Solecki'nin araştırmasında burası; Neolitik Çağ yerleşmeleri arasında gösterilmemiştir. Aynı şekilde bu buluntuları gören French de yerleşme yerinde Neolitik Çağ olmadığını belirtmektedir.


Liste'ye