©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Mezraa Teleilat


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Neolitik


14C
Haritalar Mezraa Teleilat

Türü:
Höyük
Rakım:
500 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Güneydoğu Anadolu
İl:
Şanlıurfa
İlçe:
Birecik
Köy:
Mezraa

Tahribat :
Tarım - Dikkat

TAYEx:
Gidildi - 14/8/2001

Tescil Durumu:
Tescilli
Tescil Tarihi:
10/2/1990
Tescil No:
388
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Diyarbakır KTVKK
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Şanlıurfa il merkezinin kuzeybatısında; Birecik İlçesi'nin 5 km güneyinde; Mezraa Köyü'nün hemen batısında ve kısmen altında yer almaktadır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Fırat Nehri'nin ilk taşım sekisi düzlüğünde yer alan höyük nehrin doğu kıyısında; nehrin menderes yaptığı yere çok yakın bir konumdadır. Yerleşme yerinin batısında eski bir kanal uzanmaktadır. Kuzey-güney doğrultusunda 450 m; doğu-batı doğrultusunda 160 m uzunluğunda olan dar oval biçimli bir höyüktür. Yüksekliği yaklaşık 4 m'dir. Tüm dağılım alanının 7 hektar olduğu söylenmektedir. Tepenin kuzey kısmında yaklaşık 160x160 m'lik bir alan bahçe yapımı uğruna buldozer ile tahrip edilmiştir. Böylelikle bu kısımda 1.5 m yüksekliğinde bir dolgunun izlendiği kesit meydana gelmiştir. Höyük günümüzde kısmen ekilmektedir.
Tahribat Açıklama:
Tescil Bilgisi: Tellaylat Höyük adıyla tescil edilmiştir. (ASAL)


Liste'ye