©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Gölyolu


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Neolitik
Kalkolitik


Haritalar Gölyolu

Türü:
Höyük
Rakım:
990 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
İç Anadolu
İl:
Konya
İlçe:
Akşehir
Köy:
Yaşarlar

Tahribat :
Tarım - Yapılaşma - Dikkat

TAYEx:
Gidildi - 3/9/2002

Tescil Durumu:
Tescil Tarihi:
Tescil No:
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Konya il merkezinin kuzeybatısında; Akşehir İlçesi'nin kuzeydoğusunda; Yaşarlar Köyü'nün 1 km kuzeybatı'sında; Taşlık Höyük'ün 300 m kadar kuzeydoğusunda Gölyolu Mevkii'ndedir.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Akşehir Gölü'nün güneyinde Akşehir Ovası'ndaki yerleşme yerinin ismi; bulunduğu mevkiinin adından çıkarak Özsait tarafından verilmiştir. Höyüğün çevresinde verimli tarlalar bulunmaktadır. Hemen hemen ova seviyesinde olduğu için devamlı sürülmekten dolayı yok olmaktadır. Bu açıdan höyüğün orijinal yüksekliği saptanamamıştır. Boyutları hakkında bir bilgi verilmemektedir. Buluntular çok geniş bir alana yayılmıştır.
Tahribat Açıklama: Höyüğün üzeri ekilidir ve tepesinde yüksek gerilim hattı direği vardır [TAYEx 3.9.2002].
Tescil Bilgisi:


Liste'ye