©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Gölyolu

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Gölyolu
Türü:
Höyük
Rakım:
990 m
Bölge:
İç Anadolu
İl:
Konya
İlçe:
Akşehir
Köy:
Yaşarlar
Araştırma Yöntemi:
Yüzey Araştırması
Dönem:
Çanak Çömlekli

     


Yeri: Konya il merkezinin kuzeybatısında; Akşehir İlçesi'nin kuzeydoğusunda; Yaşarlar Köyü'nün 1 km kuzeybatı'sında; Taşlık Höyük'ün 300 m kadar kuzeydoğusunda Gölyolu Mevkii'ndedir.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Akşehir Gölü'nün güneyinde Akşehir Ovası'ndaki yerleşme yerinin ismi; bulunduğu mevkiinin adından çıkarak Özsait tarafından verilmiştir. Höyüğün çevresinde verimli tarlalar bulunmaktadır. Hemen hemen ova seviyesinde olduğu için devamlı sürülmekten dolayı yok olmaktadır. Bu açıdan höyüğün orijinal yüksekliği saptanamamıştır. Boyutları hakkında bir bilgi verilmemektedir. Buluntular çok geniş bir alana yayılmıştır.
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı: 1990 yılında Konya-Akşehir Çevresi Tarihöncesi Araştırmaları çerçevesinde M. Özsait tarafından tespit edilmiştir.
Tabakalanma: Özsait; sürülmekten dolayı tepenin üst tabakalarının yok olduğuna dikkat çekmektedir. Son Neolitik-İlk Kalkolitik Çağ çanak çömlekleri haricinde; İlk Tunç Çağı I evresine ait bulgular elde edildiğinden söz etmektedir.
Buluntular: Çanak Çömlek: Özsait Son Neolitik-İlk Kalkolitik Çağ buluntuları konusunda henüz ayrıntılı bir bilgi vermemektedir.
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme: Gölyolu; Beyşehir Gölü'nün doğu kesiminde yer alan bir dizi Çanak Çömlekli Neolitik Çağ yerleşmesinin kuzeye devamında yer almaktadır. Bu açıdan; bu yerleşmelerle aynı kültür çerçevesinde olup olmadığı araştırılması gerekmektedir.


Liste'ye