R.J. Braidwood Fotoğraf: R.J. Braidwood Tell el Cüdeyde´de (1930-31)
The Adventure of Archaeology (NGS)
    TASK

    TASK Vakfı

    2000 yılının Haziran ayının 8'inde beş kişi tarafından kuruldu. Bu beş kişi, 10 yıldır 50'nin üzerinde gönüllüyle birlikte yürütülen bir "hayal proje"nin artık bir kimliğe kavuşmasını, bir kurumun çatısı altında çalışmasını, daha da gelişmesini, büyümesini düşlediler... Bunun için –daha sonra vakıf senedinde yerini alacak- bir cümlelik bir metin bile yazdılar:

"Tarih, Arkeoloji, Sanat ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı, TASK, ülkemizdeki tarihi, arkeolojik, etnografik, ekolojik, mimari, sanatsal ve kültürel varlıkların belgelenmesi, envanterinin çıkarılması, kurtarılması, korunması, onarılması, tanıtılması; bu alanlarda bilimsel etkinliklerin, sanatsal ve kültürel yaratıcılığın ve yeni çalışmaların geliştirilmesi ve teşvik edilmesi; bu emanetlerin gelecek kuşaklara kalabilmesi için her türlü eğitim ve çalışmanın yapılması; bu amaçlar doğrultusunda ulusal ve uluslararası kamuoyunun bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve bu konuda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği içerisinde kamu yararına hizmet vermektir."
TASK Neyi Hedefliyor?

TASK, öngördüğü bu amaca ulaşabilmek için, öncelikli olarak, kültürel varlıkların korunması için geliştirilecek ulusal politika/strateji ve uygulamalar için gereksinim duyulan, TAY Projesi’nin başlattığı, Türkiye’nin arkeolojik envanterinin tamamlanmasını hedefliyor. Koruma programlarının etkinliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesinde, tüm sosyal aktörlerin katılımını ve elde edilen bilginin ulusal ve uluslararası düzeyde karşılıksız paylaşımını en önemli etken olarak kabul ediyor. Amaç maddesinde belirtilen her konuda önerilen projelere destek olmak; sınır tanımadan yeni insanlar, yeni projeler ve yeni yaklaşımlarla ortak çalışmalar yürütmek; kısacası tarih, arkeoloji, sanat ve kültür varlıklarının korunması konusunda hayal edilen her “iş”in içinde/yanında yer almak için çalışıyor…


Anlamak, algılamak, benimsemek, paylaşmak...

Günümüzde kültürel emanetlerin korunması amacıyla yürütülen ulusal ve uluslararası düzeydeki tüm çalışmalar göstermiştir ki, korumanın başarıya ulaşabilmesi, ancak kültürel emanetlerin gerçek sahibi olan bireylerin, kültürel değerler hakkında yeterli ve gerekli bilgiye sahip olmaları, koruma anlayışını benimsemeleri ve karar süreçlerine tam katılımları ile mümkündür.

Kültür politikası, koruma programı veya stratejilerinin oluşturulması ne bir devlet kurumu, ne bir sivil toplum örgütü ne de bir kesimin tek başına kendini yetkili ve yeterli görebileceği kadar sığ ve dar kapsamlı olmadığından, TASK Vakfı da kendini bu konuda yetkili ve yeterli tek kuruluş olarak görmemektedir.

Bu çerçevede, TASK Vakfı,
- kültür emanetlerini anlamak ve algılamak,
- kültür varlığı olgusunu benimsemek,
- ve koruma politika ve stratejilerini geliştirmek
olarak tanımlanan üç adımı hızlandırmak için

- bu varlıkları envanterlemeyi,
- bu envanteri tüm kesimlerle sınırsızca paylaşmayı
temel anlayış olarak benimsemiştir.

TASK Vakfı, “Türkiye kültür emanetlerinin korunması, her tür tahribatın önünün alınması ve bu değerlerin uluslararası kamuoyuna tanıtılması” ilkesinden yola çıkılarak kurulmuştur. Bu konuda Vakfa gelebilecek her türlü desteğin, zaman içinde yok olmuş ve hızla kaybolan kültürel değerlerin yaşama döndürülmesine büyük katkısı olacaktır.

…desteğinize teşekkür ederiz.. TAY Projesi . Kuruçeşme Cad. 67/B
34345 Kuruçeşme İstanbul
Tel: 0 (212) 265 7858 - Faks: 0 (212) 287 1298
e.posta: info@tayproject.org

Copyright©1998 TAY Projesi