Klasör
    TAY

    Basılı ortam

 

TAY klasörleri, kullanıcılar tarafından gruplanabilir, sınıflandırılabilir, birbirinden bağımsız fişlerden oluşmaktadır. Proje tarafından bugüne kadar 13 klasör yayınlanmıştır:

- Eski/Orta Taş Çağı (Palelolitik/Epipaleolitik) (Nisan 1996),
- Yeni Taş Çağı (Neolitik) (Mayıs 1997),
- Bakır-Taş Çağı (Kalkolitik) (Haziran 1998),
- İlk Tunç Çağı (2 klasör) (Mayıs 2002),
- Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri 14C Veri Tabanı (Kasım 2003),
- Türkiye Mağaralar Envanteri (2 klasör) (Nisan 2006),
- Yunan Roma Dönemi, Pisidia ve Karia Bölgeleri (Şubat 2007),
- Bizans Dönemi, Marmara Bölgesi Yapı Envanteri (Nisan 2007),
- Demir Çağı (2 Klasör) (Ocak 2008).
- Bizans Dönemi, İç Anadolu Bölgesi Yapı Envanteri (Mart 2015),
Tümü bilgisayar ortamında hazırlanan TAY klasörleri, kullanıcı tarafından gruplanabilir, sınıflandırılabilir ve buluntu yeri temelinde birbirinden bağımsız fişlerden oluşmaktadır. Proje yürütücüleri tarafından, arkeolojik çalışmaların devingenliğine uygun olarak fişler gerekli sürelerde internet üzerinden güncellenmektedir.

Bizans Dönemi,
İç Anadolu Bölgesi Yapı EnvanteriBaşkenti İstanbul (Konstantinopolis) olmak üzere, Anadolu topraklarında 11 yüzyıla yakın bir süre varlığını sürdürmüş olan; maddi kültür kalıntıları bakımından —en azından toprak üzerinde olanlar— Osmanlı uygarlığının eserlerinden sonra Türkiye’de ikinci sırada bulunan ve Anadolu-Trakya topraklarının son arkeolojik katmanlarından birisi olan Bizans Dönemi’nin, İç Anadolu Bölgesi Yapı Envanteri yayınlandı...

Engin Akyürek, Özgü Çömezoğlu, Ayça Tiryaki, Ali Yamaç, Nilay Karakaya, Mete Mimiroğlu, Ferda Barut, Tolga Uyar, Seçkin Evcim ve 7 kişilik bir ekibin de katkılarıyla hazırlanan bu envanterde, Bizans Dönemi’nin başlangıcından (330), sonuna kadar (1453) olan zaman dilimine ait, İç Anadolu Bölgesi’ndeki Bizans yapıları ve mimari kalıntıları yer almaktadır.


Envanterde,

• İç Anadolu Bölgesi’nin Aksaray, Ankara, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Malatya, Nevşehir, Niğde, Sivas and Yozgat illerinden 622 yapı ve yapı kalıntısı,

• İç Anadolu Bölgesi’nde yapılan Bizans araştırmalarına ait 551 yayını içeren bir kaynakça,

• Yapıların planlarını ve detay çizimlerini içeren yaklaşık 450 görsel malzeme,

• İç Anadolu Bölgesi’ni ve Kapadokya’da seçilmiş Bizans yapılarının dağılımını gösteren 2 harita,

• 168 kelimelik bir “Meraklısına Mini Bizans Sözlüğü”,

• Engin Akyürek tarafından kaleme alınan “İç Anadolu Bölgesi’nde Bizans Dönemi” başlıklı yazı yer almaktadır,

• Ayrıca klasör, tüm yapıların, bulundukları il ve ilçeye göre dağılımını içeren bir dizin ile, envanterde kullanılmış olan kısaltmaları da içermektedir.

Bizans İç Anadolu Önsöz
Demir Çağı Envanteri


“Anadolu ve Trakya’da, Demir Çağı’yla (MÖ 1200-330) birlikte ortaya çıkan yeni siyasal tabloda Geç Hitit Kent Devletleri, Urartular, Frigler, Lidyalılar ve Likyalılar’ı görmekteyiz. Bu dönemde Anadolu yarımadası, çeşitli topluluklara ait büyüklü küçüklü beyliklerin yönetimi altındadır. Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz ve kısmen İç Anadolu bölgelerinde olmak üzere Geç Hititler, Doğu Anadolu’da Hurrilerin devamı olan Urartular, Orta Anadolu’da Frigler, Batı Anadolu’da Lidyalılar, Güneybatı Anadolu’da Likyalılar ve Ege’de İyonyalılar yüksek uygarlıklar kurmuşlardır. Bu topluluklar, Mısırlılar, Fenikeliler ve Babillilerle birlikte daha sonraki Hellen uygarlığı üzerinde büyük ölçüde etki yaparak, bugünkü dünya kültürünün oluşmasında önemli katkılarda bulunmuştur.“


TAY Projesi, Anadolu ve Trakya’nın en önemli uygarlık süreçlerinden biri olan Demir Çağı yerleşmelerinin envanterini 2 klasör halinde yayınladı.

TAY Demir Çağı envanteri, Gülriz Kozbe, Alpaslan Ceylan, Yasemin Polat, Taciser Sivas, Hakan Sivas, Işık Şahin, Duygu Akar Tanrıver ve 10’un üzerinde bilim insanının katkısıyla, 3 yılda oluşturuldu.

• Envanterde, 7 bölgeden toplam 2343 yerleşme yer alıyor.

• Bu 2343 yerleşmenin 182'si Büyük Fiş; -yer tarifleri ve araştırma bilgileri dışında yeterli veriye sahip olmamaları nedeniyle- 2068’sı Mini Fiş ve il, ilçe bazen de köy bilgileri dışında hiçbir ayrıntıya ulaşılamadığı için 93’ü Liste olarak yayınlandı.

• Demir Çağı araştırmalarına ait 1686 yayın da envanterin kaynakçasında yer alıyor.

• Yerleşme planı, mimari ve buluntuları içeren 185 adet görsel malzeme de klasöre eklendi.

• Klasörün içinde, 146 kelimelik bir “Meraklısına Mini Demir Çağı Sözlüğü” de yer alıyor.

• Klasörde, araştırmacı yazarlar tarafından kaleme alınan, “Trakya ve Doğu Marmara” (Işık Şahin), “Ege Bölgesi” (Yasemin Polat), “İç Anadolu Bölgesi” (Taciser Sivas – Hakan Sivas), “Karadeniz Bölgesi” (Hakan Sivas - Gülriz Kozbe - Alpaslan Ceylan ), “Doğu Anadolu Bölgesi” (Alpaslan Ceylan - Yasin Topaloğlu ) ve “Güneydoğu Anadolu Bölgesi” (Gülriz Kozbe) bölümlerinden oluşan “Türkiye Demir Çağı Araştırmaları Üzerine Değerlendirmeler” başlıklı bir yazı da bulunuyor.

• Ayrıca, tüm yerleşmelerin hem isim, hem de bulundukları bölgeye göre sıralanmış olduğu dizinler ve envanterde kullanılmış olan kısaltmaların açıklamaları da klasöre eklendi.

• Klasörlerin arkasında, Demir Çağı’na ait seçilmiş buluntu yerlerini içeren bir harita da yer almakta.

Demir Çağı Önsöz
Bizans Dönemi,
Marmara Bölgesi Yapı EnvanteriBaşkenti İstanbul (Konstantinopolis) olmak üzere, Anadolu topraklarında 11 yüzyıla yakın bir süre varlığını sürdürmüş olan; maddi kültür kalıntıları bakımından —en azından toprak üzerinde olanlar— Osmanlı uygarlığının eserlerinden sonra Türkiye’de ikinci sırada bulunan ve Anadolu-Trakya topraklarının son arkeolojik katmanlarından birisi olan Bizans Dönemi’nin, Marmara Bölgesi Yapı Envanteri yayınlandı...

Engin Akyürek, Ayça Tiryaki, Özgü Çömezoğlu, Melda Ermiş ve 14 kişilik bir ekibin de katkılarıyla hazırlanan bu envanterde, Bizans Dönemi’nin başlangıcından (330), sonuna kadar (1453) olan zaman dilimine ait, Marmara Bölgesi’ndeki Bizans yapıları ve mimari kalıntıları yer almaktadır.

Envanterde,

• Marmara Bölgesi’nin Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova illerinden 431 yapı ve yapı kalıntısı,

• Marmara Bölgesi’nde yapılan Bizans araştırmalarına ait 1152 yayın içeren bir kaynakça,

• Yapıların planlarını ve detay çizimlerini içeren yaklaşık 300 görsel malzeme,

• Marmara Bölgesi ve İstanbul Suriçi’nde, seçilmiş Bizans yapılarının dağılımını gösteren 2 harita,

• 138 kelimelik bir “Meraklısına Mini Bizans Sözlüğü”

• Engin Akyürek tarafından kaleme alınan “Bizans Uygarlığı Üzerine Genel Bir Değerlendirme” başlıklı yazı yer almaktadır.

• Ayrıca klasör, tüm yapıların, bulundukları il ve ilçeye göre dağılımını içeren bir dizin ile, envanterde kullanılmış olan kısaltmaları da içermektedir.

Bizans Marmara Önsöz
Pisidia ve Karia Bölgeleri,
Yunan-Roma Dönemi EnvanteriAnadolu sınırları içindeki 2 bölgenin daha bir döneminin üzerindeki bulutlar dağıldı: Yunan-Roma Dönemi’nde Pisidia-Karia bölgelerindeki yerleşmeleri içeren envanter yayınlandı...

Senem Özden ve Mete Aksan tarafından hazırlanan bu envanterde, Protogeometrik Dönem’den (yaklaşık MÖ 950), Roma İmparatoru Theodosius (MS 378-395) dönemi sonuna kadar devam eden zaman dilimi içinde, Pisidia ve Karia bölgelerinde yer alan yerleşmeler bulunmaktadır.

• Envanterde Pisidia Bölgesi’nden (Afyon, Burdur, Isparta, Konya) 282, Karia Bölgesi’nden ise (Aydın, Burdur, Denizli, Muğla) 273 yerleşme yer alıyor.

• Pisidia ve Karia bölge araştırmalarına ait 1511 yayın da envanterin kaynakçasında yer alıyor.

• Kent planı, mimari, buluntuları içeren 200’e yakın görsel malzeme ile birlikte Pisidia ve Karia bölgelerindeki yerleşmelerin dağılımını gösteren 57x29 cm boyutlarında bir harita da klasör’e eklendi.

• Klasörün içinde, 70 kelimelik bir “Meraklısına Mini Yunan-Roma Sözlüğü” de yer alıyor.

• Klasörde araştırmacı yazarlar Senem Özden tarafından kaleme alınan “Pisidia Bölgesi’nde Yunan ve Roma Dönemlerine Ait Kültür Varlıkları” ve Mete Aksan tarafından kaleme alınan “Karia Bölgesi Arkeolojisi Üzerine Bir Değerlendirme” başlıklı yazılar da bulunuyor.

• Ayrıca, tüm yerleşmelerin isim ve bulundukları bölgeye göre sıralanmış olduğu dizinler ve envanterde kullanılmış olan kısaltmaların açıklamaları da klasöre eklendi.

Pisidia-Karia Önsöz

Türkiye Mağaralar Envanteri - TME


"Yüzeyle bağlantıları var ve en az bir insan girebiliyor... Bazıları birkaç metre, bazıları ise birkaç kilometre: Dünyanın merkezine doğru da uzanabiliyor, yerkabuğuna paralel de yol alabiliyorlar. Paleolitik çağlardan bu yana hem "insan"a, hem birçok canlı türüne, hem de kendi yarattıkları yontulara barınak olmuş, onları iklimsel koşulların etkilerine karşı saklamışlar. Ama hep yeraltında varolmuşlar, yaşamışlar, dev gövdelerini oraya gömmüşler, Hades'e emanet etmişler. Bazen öyle gizlenmişler ki, dünyayla olan bağlantılarını bile kesmişler. Gövdeleri, kolları, tavanları, nehirleri, gölleri var. Bir yanıyla korkutucu, ürkütücü; diğer yanıyla da heyecan verici, gizemli yapılarını hep korumuşlar. O kadar çekiciler ki... İnsanoğlu ilk sanatsal ürünlerini onlara hediye etmiş, duvarlarına kazımış, boyamış..."


Mağara envanteri klasörleri içerisinde neler var?

TME klasörlerinde (a ve b), 1800'lerin ortalarından bu yana karst üzerine araştırmalar yapan bilim insanlarının, gezginlerin derledikleri verilerden oluşan 2327 mağaranın ulaşılabilen bilgisi var. Bu 2327 mağaranın 467'si Büyük Fiş; 919'u kısmen yer tarifleri ve araştırma bilgileri dışında yeterli veriye sahip olmamaları nedeniyle Mini Fiş ve 941'i ise il, ilçe bazen de köy bilgileri dışında hiçbir ayrıntıya ulaşılamadığı için Liste olarak yayınlandı. Bu envanter kapsamında, içlerinde arkeolojik dolgu/kalıntıya rastlanmış, bir kısmı araştırılmış/kazılmış, 200'ün üzerinde mağara, kaya sığınağı da yer almaktadır.

386 mağaranın, alınmış ölçülerinden yola çıkılarak çizilmiş plan ve kesitleri basılı ortamda yerini aldı (Basılı ortamda yayınlayamadığımız Mini Fişlerin ve Liste'de yer alan mağaraların plan ve kesitleri ise TAY internet sitesinde kullanımınıza sunuldu).Tüm TAY envanter klasörlerinden olduğu gibi Simge Açıklamaları, Kısaltmalar, binin üzerinde yayını içeren bir Kaynakça ve Dizinler'in yanısıra TME klasörüne, mağaralarla yeni tanışanlar için bir "Meraklısına Mini Mağarabilim Sözlüğü" ve "Jeolojik Zaman Devri ve Hayatın Gelişimi Tablosu" da ekledik. Ayrıca 500 civarında mağaranın dağılımını gösteren bir Türkiye Haritası'nı da 2. klasörün sonunda bulacaksınız (Tüm mağaralar yakında TAYCBS içerisindeki yerlerini de alacak).

TME Önsöz

Sözcük Tabanı - Word Base
Base de Mot - Wort Basis


"TAY Sözcük Tabanı", 1995 yılından bu yana aralıklarla sürdürülen emek-yoğun bir çalışmanın ürünü. Birçok insanın değerli katkılarıyla ortaya çıktı, gelişti ve ilk aşamada basılı ortam için hazırlandı. Çok sayıda kaynaktan yararlanıldı, birçok eklemeler/önermeler yapıldı.

Bu yayın, arkeoloji ve tarih alanlarında çalışan uzmanlar, öğrenciler ve geçmiş kültürlere ilgi duyan herkes için bir danışma, bir cep-içi, bir başucu kitabı. Amaç, farklı dillerdeki arkeolojik metinleri okurken ya da uluslararası projelerde çalışırken gereksiniminiz olan sözcükleri hemen cebinizde bulabilmeniz...

Bu yayın Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca arkeoloji ve arkeolojiye yardımcı bilimler ile ilgili terimlerin karşılıklarıyla yer aldığı bir veri tabanı; adı da onun için "Sözcük Tabanı". Başındaki TAY kısaltması ise, bu sözcük tabanının 10 yıldır Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri Projesi çalışmalarının her aşamasında geliştirilerek kullanıldığının göstergesi. İki yıl kadar önce proje içi çalışmalara yönelik bu veri havuzunu sizlere de açmayı planladık ve bunu gerçekleştirdik.


Sözcük Tabanı Önsöz


Arkeolojik yerleşmelerin radyokarbon tarihlerini yayınladık...

Anadolu ve Trakya’daki arkeolojik yerleşmelerin envanterini oluşturmak üzere yola çıkan TAY Projesi, bu veri grubunun önemli bir parçasını daha gün ışığına çıkartıp derleyerek kullanıma açtı: "Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri 14C Veri Tabanı". 14C (radyokarbon) tarihlerinin İlk Tunç Çağı'ndan sonrasını içeren 2. ve son bölümü de yayınlandı (1. bölüm 2003'de yayınlanmıştı).

Bu çalışmanın amacı, Anadolu ve Trakya’da, şimdiye kadar yayınlanmış tüm
14C tarihlerini derlemek ve bu tarihlere göre Anadolu/Trakya kronolojisini oluşturmaktır. Uyarlamaları TAY Projesi tarafindan yapılan bu veri grubunun Türkiye Envanteri içerisinde önemli bir boşluğu dolduracağına inanıyoruz.

Klasörde, radyokarbon analizleri yapılmış olan tüm yerleşmeler, güncellenebilir fişler halinde hazırlanmıştır. Her fiş içerisinde, o yerleşmeye ait coğrafi bilgiler;
14C örnekleri konusunda açıklamalar; tabakalara, örneklere, laboratuvarlara göre 14C tarihleri tablosu ve kalibrasyon eğrileri bulunmaktadır. Klasörün ön kısmında, Dr. Mustafa Özbakan'ın "Radyokarbon Tarihleme Yöntemi" ile Dr. Burçin Erdoğu'nun "Karşılaştırmalı Tablolara Göre Anadolu Kronolojisi" başlıklı 2 önemli yazısı ile arka kısmında, geniş bir kaynakça ve 14C tarihi olan tüm yerleşmeleri kronolojik olarak gösteren tablolar yer almaktadır.

14C Veri Tabanı Önsöz
Klasörler

A?ık klas?r

Arkeolojik yerleşme klasörlerinin yapısı


Tüm yerleşme/buluntu yerleri ayrı ayrı fişlenmiştir. Fişler, klasör içerisinde "Yerleşme Yeri Adı"na göre alfabetik olarak sıralanarak sunulmuş, çalışma gereksinimine göre gruplanabilir olabilmesi için hiçbir sayfa ya da bölümde sınıflandırıcı bir unsur (sayfa numarası, bölüm başlığı) kullanılmamıştır. Bu sıralama, yayının esnek biçiminin sağladığı olanaklarla, araştırmacının / kullanıcının ilgilendiği bölge, dönem vs. temelinde düzenlenebilir, değiştirilebilir. Her fiş, o yerleşmeye ait coğrafi, arkeolojik bilgileri içeren 20-30 alandan oluşmakta, kaynakça göndermeleri taşımakta ve arka yüzünde buluntularla ilgili örnek çizimleri içermektedir. Fişlerin birinci bölümünde yerleşmenin kimliği, coğrafi konumu (şematik plan) ve genel özelliklerinin bulunduğu bilgi alanları, ikinci bölümünde ise yerleşmede yapılan kazı, araştırma konularında daha ayrıntılı açıklamaların, kaynakça göndermesinin ve güncelleme tarihinin yer aldığı bilgi alanları bulunmaktadır.
 Klasör sırtı
Her klasörün arka kısmında o çağa ait tüme yakın bir kaynakça, yakın bölgelerdeki yerleşmelerle karşılaştırmalı bir kronolojik tablo ve yerleşmelerin coğrafi dağılımını gösteren bir harita da okuyucuya ulaştırılmaktadır.

TAY Projesi'nin basılı ortamını oluşturan klasörlerin ilk beşi için (Paleolitik / Epipaleolitik, Neolitik, Kalkolitik, İTÇ) bugüne kadar toplam 3200'ü aşkın yayın (makale, kitap, rapor vd.) taranmış, 3300'ün üzerinde yerleşme yayınlanmıştır.

İTÇ Önsöz

Kalkolitik Önsöz

Neolitik Önsöz

Paleolitik Önsöz

Paleolitik GirişHarmankaya, S. - O. Tanındı, TAY - Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri-1: Paleolitik/Epipaleolitik, Ege Yayınları, Takım ISBN 975-807-003-7, Cilt ISBN 975-807-004-5, İstanbul, 1996.

Harmankaya, S. - O. Tanındı - M. Özbaşaran, TAY - Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri-2: Neolitik, Ege Yayınları, Takım ISBN 975-807-003-7, Cilt ISBN 975-807-010-X, İstanbul, 1997.

Harmankaya, S. - O. Tanındı - M. Özbaşaran, TAY - Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri-3: Kalkolitik, Ege Yayınları, Takım ISBN 975-807-003-7, Cilt ISBN 975-807-019-3, İstanbul, 1998.

Harmankaya, S. - B. Erdoğu, TAY - Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri-4a/4b: İlk Tunç Çağı, TASK Vakfı Yayınları, Takım ISBN 975-6637-08-0, Cilt ISBN 975-6637-09-9, İstanbul, 2002.

Erdoğu, B. – O. Tanındı – D. Uygun, TAY - Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri 14C Veri Tabanı, Ege Yayınları, ISBN 975-6637-13-7, İstanbul, 2003.


Tanındı, O. (Yay.Haz.), arkeo / archaeo / archéo / archäo - Sözcük Tabanı / Word Base / Base de Mot / Wort Basis, Ege Yayınları, ISBN 975-807-111-4, İstanbul, 2005

Gürcan, G. - A. Yamaç - S. Kırlangıç - M. Pelen - Z. Talay - P. Zorlu, TAY - Türkiye Mağaralar Envanteri-Ma/Mb, Ege Yayınları, ISBN 975-807-128-9, İstanbul, 2006

Özden, S. - M. Aksan, TAY - Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri-7: Yunan-Roma Dönemi / Pisidia ve Karia Bölgeleri, Ege Yayınları, Takım ISBN 975-807-157-2, Cilt ISBN 975-807-158-0, İstanbul, 2007.

Akyürek, E. - A. Tiryaki – Ö. Çömezoğlu – M. Ermiş, TAY - Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri-8: Bizans Dönemi / Marmara Bölgesi, Ege Yayınları, Takım ISBN 978-975-807-003-9, Cilt ISBN 978-975-807-166-1, İstanbul, 2007.

Kozbe, G. - A. Ceylan - Y. Polat - T. Sivas - H. Sivas - I. Şahin - D.A. Tanrıver, TAY - Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri-6a / 6b: Demir Çağı, Ege Yayınları, Takım ISBN 978-975-807-003-9, Cilt ISBN 978-975-807-182-1, Istanbul, 2008.

Akyürek, E. - Ö. Çömezoğlu – A. Tiryaki – A. Yamaç - N. Karakaya - M. Mimiroğlu - F. Barut - T. Uyar - S. Evcim, TAY - Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri-8: Bizans Dönemi / İç Anadolu Bölgesi, Ege Yayınları, Takım ISBN 978-975-807-003-9, Cilt ISBN 978-605-4701-59-9, İstanbul, 2015.


  Klasörlerden ve yayınlardan edinmek istiyorsanız
aşağıdaki adresleri kullanınız ya da alttaki düğmeye tıklayınız


Ege Yayınları . Aslanyatağı Sok.Sedef Palas 19/2
34433 Cihangir İstanbul
Tel/Faks: 0 (212) 244 7521-22-23 - 0 (212) 244 3209
e.posta: pub@tayproject.orgCopyright©1998 TAY Projesi