©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Dündartepe


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
İTÇ


Haritalar Dündartepe

Türü:
Höyük
Rakım:
1840 m
Çap:
150 m - Yön: BKB-DGD

Bölge:
Doğu Anadolu
İl:
Kars
İlçe:
Merkez
Köy:
Azat

Tahribat :
Kaçak Kazı - Yapılaşma

TAYEx:
Gidildi - 1/7/2003

Tescil Durumu:
Tescilli
Tescil Tarihi:
1/7/2004
Tescil No:
1545
Tescil Derece:
1
Tescil Kurumu:
Erzurum KK
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Kars il merkezinin 8-9 km güneyinde; Kars-Kağızman karayolunun doğusunda; Azat Köyü'nün içindedir. Höyüğe Dündartepe adı K. Kökten tarafından verilmiştir.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Azat Deresi'nin kuzey kenarındadır. Resimlerinden küçük bir höyük olduğu gözlemlenmektedir. Boyutları konusunda bir bilgi verilmemektedir.
Tahribat Açıklama: Yerleşme kaçak kazılar ve yapılaşma nedeniyle tahrip olmuştur. Kuzeydoğu yamacından büyük miktarda toprak alınmış ve bu alana evler inşaa edilmiştir [TAYEX 1.7.2003].
Tescil Bilgisi: İsimsiz olarak tescil edilmiştir. (ASAL)


Liste'ye