©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Dündartepe

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Dündartepe
Türü:
Höyük
Rakım:
1840 m
Bölge:
Doğu Anadolu
İl:
Kars
İlçe:
Merkez
Köy:
Azat
Araştırma Yöntemi:
Kazı
Dönem:
İTÇ III

     


Yeri: Kars il merkezinin 8-9 km güneyinde; Kars-Kağızman karayolunun doğusunda; Azat Köyü'nün içindedir. Höyüğe Dündartepe adı K. Kökten tarafından verilmiştir.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Azat Deresi'nin kuzey kenarındadır. Resimlerinden küçük bir höyük olduğu gözlemlenmektedir. Boyutları konusunda bir bilgi verilmemektedir.
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı: 1944 yılında saptanmış ve 1952 yılında K. Kökten tarafından küçük bir kazı yapılmıştır [Kökten 1953:190]. Çeşitli boyutlarda açılan açmalardan tepe üstünde 5x8 m ölçülerindeki açma; höyüğün kısmen tabakalanmasını sunmuştur. Bu açmada 4.5 m derine inildiği halde ana toprağa ulaşılmamıştır [Kökten 1944:667]. K. Kökten'in bu çalışmasını kazıdan çok bir sondaj olarak değerlendirmek gerekmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmış tescilli arkeolojik sit alanları listesinde yer almaktadır.
Tabakalanma: Bu A açmasında üstte Klasik; MÖ 2. binyıl (Kökten'e göre Hitit) ve Bakırçağı (İlk Tunç Çağı I. evre) tabakaları saptanmıştır. Bakırçağı tabakalarının en üstünde yoğun yangın izine tesadüf edilmiştir.
Buluntular: Mimari: Taş duvarlı yapılara ait yoğun temeller saptanmıştır. Kerpicin olmadığı bildirilmektedir. Mimari hakkında; plan vd. verilmemektedir. Çanak Çömlek: Bakırçağı tabakaları arasında; içi eflatun/mor boyalı bir parça ile dış karın kısmı kırmızı boya ve sarı zemin üstüne çekilmiş siyah çizgi bezemeli parçanın tarihlendirilmesi mümkün olmamıştır. S. Güneri ise kırmızı-gri-siyah alacalı ve çok parlak yüzeyli bir mal grubundan parçalar bulduğunu söylemekle beraber bunları tarihlemekten kaçınmaktadır. Bu mal türü tepenin çok yaygın olan mal türüdür. Kil: Büyük mühür bulunmuştur. Kemik/Boynuz: Kemikten dokuma tarağı (?); Karaca boynuzundan iki tarafı delikli bileyi taşı sapları; parmak kemiklerinden üstü çizi bezemeli nesne ve bızlar kemik endüstrisinin en güzel örneklerini teşkil etmektedir [Kökten 1944:lev.XCI/3-8]. Maden: Bakır veya tunçtan yapılmış delikli iğne ve küpe ele geçmiştir [Kökten 1944:lev.XCI/1-2]. Delikli iğne örneği; Anadolu'da az görülen bir tipi temsil etmektedir.
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme: K. Kökten tarafından Bakırçağı olarak nitelendirilen bulgular; MÖ 3. bin yılın ikinci yarısına tarihlenebilir. Azat Höyük; Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli höyüklerinden biri değildir.


Liste'ye