©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Daday Çevresi


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Paleolitik/Epipaleolitik


Haritalar Daday Çevresi

Türü:
Tekil Buluntu Yeri
Rakım:
m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Karadeniz
İl:
Kastamonu
İlçe:
Daday
Köy:
Merkez


TAYEx:
Gidilmedi - 20/9/2003

Tescil Durumu:
Tescil Tarihi:
Tescil No:
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Kastamonu il merkezinin kuzeybatısında; Daday İlçesi'nin güneyinde; batı-doğu yönünde akan Gökırmak Nehri'nin güney yakasında. Bostancı; Gökırmak Vadisi'nde buluntu yerlerini gösteren haritasında Daday İlçesi'nin hemen güneydoğusunu Daday buluntu yeri olarak işaretlemiştir.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Bu kısımda ağızları kapanmış küçük kaya sığınakları bulunmaktadır. Ön kısımları tarla olan bu sığınakların bazılarının dolmuş küçük mağara olma ihtimali vardır. Bostancı; çevredeki bitki örtüsüne bakarak; burasının Paleolitik Çağ insanların konaklaması için çok uygun bir yer olabileceğini iddia etmektedir. Buluntu yerinin yakınında olan Daday Çayı batı-doğu doğrultusunda tektonik depresyon tipinde oluşan; güneyi ve kuzeyinden fay kırıkları ile sınırlanmış bir çökeltidir. Daday Çayı; Gökırmak'ın yukarı mecrasını teşkil etmektedir. Çayın batı ve doğusundaki geniş alanlar Neojen dönemindeki kapalı havza ile ilgilidir. Bu çayın çevresindeki ayüvyal topraklar geniş bir şerit halinde uzanırlar.
Tahribat Açıklama:
Tescil Bilgisi:


Liste'ye