©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Akarçay Höyük


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Kalkolitik
İTÇ


Haritalar Akarçay Höyük

Türü:
Höyük
Rakım:
357 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Güneydoğu Anadolu
İl:
Şanlıurfa
İlçe:
Birecik
Köy:
Akarçay


TAYEx:
Gidilmedi - 2/9/2001

Tescil Durumu:
Tescilli
Tescil Tarihi:
10/2/1990
Tescil No:
388
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Diyarbakır KTVKK
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi'nin yaklaşık 15 km güneyindeki Akarçay Köyü'nün 900 m güneydoğusunda yer almaktadır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Fırat nehir yatağına hakim, olasılıkla geç Pleistosen Çağda oluşan bir teras üzerinde bulunan yerleşme, kuzey-güney yönünde 180 m, doğu-batı yönünde 160 m boyutlarındadır. Höyüğün zirvesi deniz seviyesinden 357 m yüksekliktedir. Kuzey yamacı dik, diğer yönleri sekiler halinde eğimlidir.
Tahribat Açıklama:
Tescil Bilgisi:


Liste'ye