©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Çengeltepe


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
İTÇHaritalar Çengeltepe

Türü:
Höyük
Rakım:
1335 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
İç Anadolu
İl:
Yozgat
İlçe:
Merkez
Köy:
Merkez

Tahribat :
Yapılaşma - Dikkat

TAYEx:
Gidildi - 21/7/2002

Tescil Durumu:
Tescilli
Tescil Tarihi:
10/1/1975
Tescil No:
8219
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
GEEAYK
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Yozgat il merkezinin yaklaşık 500 m doğusunda; Yozgat-Sivas karayolunun güneyindedir.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Çengeltepe adı verilen yükselti; yumuşak ve kıvrımlı bir yamacın sonunda; volkanik kökenli kayalık yükseltinin üzerindedir. Çengeltepe'nin tam karşısında; kuzeyinde Mercimektepe yer almaktadır. Bu ikiz yerleşme alanının arasındaki deve boynundan günümüz karayolu geçmektedir. Tuğla ocakları tarafından tepenin hemen hemen üçte ikisi tahrip edilmiştir.
Tahribat Açıklama: Höyük düzlenmiştir; üzerinde Tekel Bira Fabrikasıvardır [TAYEX 21.7.2002].
Tescil Bilgisi:


Liste'ye