©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Boğazköy / Hattuşa


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
İTÇHaritalar Boğazköy / Hattuşa

Türü:
Yamaç Yerleşmesi
Rakım:
990 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Karadeniz
İl:
Çorum
İlçe:
Boğazkale
Köy:
Merkez


TAYEx:
Gidildi - 15/8/2003

Tescil Durumu:
Tescilli
Tescil Tarihi:
27/10/1992
Tescil No:
2694
Tescil Derece:
1; 3
Tescil Kurumu:
Ankara KTVKK
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Çorum il merkezinin güneybatısında; Sungurlu'nun güneydoğusunda; Boğazkale adlı ilçe merkezinin hemen doğusunda yer alan çok büyük yerleşme yeridir. Boğazköy/Büyükkaya'daki yerleşme de; boğazın diğer yakasında olmasına rağmen; ana yerleşmenin bir parçası olarak değerlendirilmiştir.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: MÖ 2. bin yılında Hitit Krallığı'nın başkenti hüviyetiyle büyük bir yerleşmeye sahne olan bu yer; içinden Budaközü Çayı'nın geçtiği; uzun ve geniş bir vadinin güney ucundadır. Bu düzlükte; en büyüğü Büyükkale olan birçok (Yenicekale; Sarıkaya; Nişantepe; Ambarlıkaya; Mihrapkaya gibi) kayalık tepe yer almaktadır. Büyükkaya ise bu tepelerin en kuzeydoğusunda olup Büyükkale'den yaklaşık 750 m uzaktadır. Ana yerleşme ile bu yerleşim yerini Büyükkaya/Budaközü Deresi'nin oluşturduğu derin yar ayırmaktadır. Boğazköy'deki yerleşme yeri; yaklaşık olarak Budaközü Çayı ile Kızlarkayası Çayı arasındaki üçgen alanda uzanmaktadır. Özellikle Büyükkale adlı kayalık yükselti derin yarları ile bir akropol görünümünde; savunması çok kolay olan bir konumdadır. İlk Tunç Çağı'nın son evresinde kurulduğu düşünülen kent; Büyükkale adlı kayalıkla; bu kayalığın kuzeyinde yer alan; kuzeybatıya doğru muntazam olarak alçalan yamacımsı düzlükte; Büyükkaya sırtlarında ve aşağı kenttedir [Bittel 1970:şek.5a]. Bu alan; çok sayıda su kaynağı ve çevresinde ekim yapılacak verimli topraklar sayesinde yerleşmeye çok müsaittir. MÖ 3. binyılda; yörenin günümüze göre daha sulak ve bitki örtüsü açısından daha zengin olduğu tahmin edilmektedir. Kentin; İTÇ III. evre ve Koloni Dönemi yerleşmesi doğal olarak üstteki Hitit Dönemi kalıntıları tarafından örtülmüştür. Çevresinde Yerkapı'nın hemen dışında da İTÇ çanak çömlekleri bulunmuştur [Bittel 1970:şek. 4'deki har.].
Tahribat Açıklama:
Tescil Bilgisi:


Liste'ye