©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Ağaçlı


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Paleolitik/Epipaleolitik
Neolitik


Haritalar Ağaçlı

Türü:
Konaklama / İşlik Yeri
Rakım:
20 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Marmara
İl:
İstanbul
İlçe:
Kemerburgaz
Köy:
Ağaçlı


TAYEx:
-

Tescil Durumu:
Tescil Tarihi:
Tescil No:
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Tescil Kadastro:
     


Yeri: İstanbul il merkezinin (Eminönü) yaklaşık 30 km kuzeybatısında; Karadeniz kıyısında; Kemerburgaz'ın 14 km kuzeybatısında; Çiftealan ile Ağaçlı Köyü arasında; Ağaçlı Deresi; Hayakadın Deresi (Çamaşırdere) ve Karadeniz ile sınırlanan; günümüzde Yedikumlar diye anılan ve yaklaşık olarak 1x1.5 km boyutlarındaki kıyı kumulunda (Olasılıkla Yedikumlar terimi; Karadeniz kıyısında arasında Gümüşdere Kumulu'nun da olduğu kumulların tümüne verilen isimdir [Bıjışkyan 1969:109]). Kodu C 12 / 1.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Bu kıyı kumulunun zaman içinde şiddetli rüzgar tesiri ile yer değiştirmesi; altta Pliosen'in sıcak ve nemli bir iklim döneminde oluştuğu zannedilen; daha sert yüzeyli; kırmızı renkte olan eski kum birikintilerinin zaman zaman ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Bu sert yüzeyli kumulun üstünde; buluntu yoğunluğundan kamp yeri olduğu anlaşılan şimdilik en az 43 yerin varlığı yapılan araştırmalar neticesinde saptanmıştır. Bu kamp yerleri kumul üzerinde geniş bir alana dağınık bir şekilde yayılmıştır. Yaklaşık 2-3 m boyutlarında olan kamp yerlerinin bazılarında; iri çakıl taşlarının bulunuşu; bu taşların basit kulübe ve çadır direklerinin dayak taşı olarak kullanıldıklarını veya işlik taşları olabileceğini göstermektedir. Gene bu verilerden çıkarak bazı kamp yerlerinin kulübemsi çardak şeklinde olduğu da düşünülmektedir. Günümüzde İstanbul İli'nin ısınma amaçlı yakıt ihtiyacını karşılamak için; kumulun alt kısmında bulunan linyit kömürü yataklarına ulaşılmak maksadıyla; kumul alt üst edilerek günümüzde tanınamayacak şekilde tamamen tahrip edilmiştir. Bu şekilde tespit edilenlerin yanısıra yeni kumulun altında yatan ve gün ışığına çıkmamış olan eski konaklama alanları da beraberce yok edilmiştir. Kumulun güneyindeki bol su kaynaklarına sahip ormanlık bölge ve dereler; burada yaşamaya elverişli doğal bir ortamın oluşumuna yardımcı olmuştur.
Tahribat Açıklama:
Tescil Bilgisi:


Liste'ye