©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Aktopraklık


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Neolitik
Kalkolitik


Haritalar Aktopraklık

Türü:
Höyük
Rakım:
146 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Marmara
İl:
Bursa
İlçe:
Nilüfer
Köy:
Akçalar


TAYEx:
-

Tescil Durumu:
Tescilli
Tescil Tarihi:
23/1/1998
Tescil No:
6176
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Bursa KK
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Bursa İli'nin güneybatısında; Nilüfer İlçesi'nin batısında Akçalar Belediyesi'nin 2 km kadar doğusunda Akçalar Sırtı mevkiinde yer almaktadır. Aktopraklık, Bursa İli'nin yaklaşık 25 km batısında, Uluabat Gölü'nün doğu kıyısında kademeli olarak yükselen teraslardan birinin üzerinde yer almaktadır. Yerleşme Akçalar Sırtı Höyüğü adıyla da bilinmektedir.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Yerleşme; Hasanağa Organize Sanayi Sitesi'nin yakınında yer almaktadır. Kazı çalışmaları sırasında; yerleşmenin üst tabakalarının tarım faaliyetleri nedeniyle tahrip olduğu görülmüştür. Bunların yanısıra proje aşamasında olan Bursa-İzmir otoyolunun höyüğün bulunduğu alandan geçeceği bildirilmektedir. Höyük; göle doğru uzanan iki dere yatağının ayırdığı iki yükseltinin üzerinde ve bu yükseltilerden güneydekinin eteğinde olmak üzere bağımsız 3 alana ayrılmaktadır. Eldeki veriler her üç alanın da birbiri ile kültürel ve kronolojik olarak ilintili olduğunu göstermektedir. A; B ve C olarak adlandırdığımız alanlar göz ile kolay ayırt edilemeyecek kadar küçük bir yükseltiye sahiptir [Karul 2008:65]. Yerleşme, iki dere yatağı arasında, bunlardan birinin kuzeyinde, sırt üzerinde uzanmaktadır. Her üç yerleşme de (Aktopraklık A-B-C) Miyosen anakaya üzerindedir, Aktopraklık C bahsedilen kuzey sırt üzerindedir. Bursa, Akçalar ve Hasana'yı birleştiren yolun güney kenarından başlayan yerleşme, doğu-batı istikametinde ve hafif eğimli bir yüzey üzerindedir. Günümüzde arazi zeytin ağaçlarıyla kaplıdır ve sistemli kazılar başlamadan önce birkaç test çukuru açılmıştır [Karul-Avcı 2011:2].
Tahribat Açıklama:
Tescil Bilgisi:


Liste'ye