©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Kavuşan Höyük


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
İTÇHaritalar Kavuşan Höyük

Türü:
Höyük
Rakım:
558 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Güneydoğu Anadolu
İl:
Diyarbakır
İlçe:
Bismil
Köy:
Yenice

Tahribat :
Doğal - Tarım

TAYEx:
Gidildi - 10/9/2001

Tescil Durumu:
Tescilli
Tescil Tarihi:
20/10/2001
Tescil No:
2711
Tescil Derece:
1
Tescil Kurumu:
Diyarbakır KK
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Diyarbakır İli Bismil İlçesi'nin yaklaşık 10 km güneydoğusunda; Yenice Köyü; İnardı mezrası sınırı içinde yer alır. Seyhan Çayı'nın Dicle ile birleştiği noktanın hemen doğusunda; Dicle kıyı çizgisinin 65-70 m kadar güneyindedir.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Höyüğün kuzey yarısı Dicle Nehri'nin taşkınlarıyla tahrip olmuştur. Güney etekleri ise büyük oranda Seyhan Çayı'nın taşıdığı alüvyon ve çamur tabakasıyla dolmuş durumdadır. Höyüğün tüm yüzeyi de yoğun tarım faaliyetleri nedeniyle zarar görmüştür. Yüzey buluntularına dayanılarak yerleşmenin boyutları doğu-batı doğrultusunda 175 m; kuzey-güney doğrultusunda 75 m olarak belirlenmiştir. Yüksekliği kuzeyde 8 m; güneyde 2 m kadardır.
Tahribat Açıklama: Höyüğün kuzey eteği Dicle Nehri tarafından aşınmıştır ve üzerinde tarım yapılmaktadır [TAYEx 10.9.2001].
Tescil Bilgisi: İnardı Mezrası sınırları içinde tescil edilmiştir. (ASAL)


Liste'ye