©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Yenibademli Höyük


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
İTÇ


Haritalar Yenibademli Höyük

Türü:
Höyük
Rakım:
0 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Marmara
İl:
Çanakkale
İlçe:
Gökçeada
Köy:
Yenibademli


TAYEx:
Gidildi - 3/5/2008

Tescil Durumu:
Tescil Tarihi:
Tescil No:
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Kuzey Ege Denizi'nde yer alan Gökçeada (İmroz) Gelibolu Yarımadası'nın batısında ve Çanakkale limanına 32 mil mesafede bulunmaktadır. Adanın kuzey kesiminde; Kaleköy yerleşmesinin yaklaşık 1.7 km güney-güneybatısında; Yenibademli Köyü'nün yaklaşık 1 km güneybatısında; günümüzde denizden 1.5 km uzaktadır [Hüryılmaz 2001:har.2]. Höyüğe merkezden Kaleköy'e giden asfalt yolla ulaşılmaktadır. Höyük; bu yoldan rahatlıkla görülmektedir.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Adanın merkezindeki yüksek tepelerden gelen küçük derelerle beslenen ve adanın en büyük akarsuyu olan ve höyükteki yerleşiklerin su ihtiyacını karşılamış olan Büyük Dere (İlissos Deresi) günümüzde höyüğün yakın batısından geçmektedir. Yapılan paleocoğrafya ve jeoarkeoloji araştırmaları sonucunda yerleşim yerinin; MÖ 3. binyılında büyük bir koyun bitiminde; güney-güneydoğu kıyısında olduğu [Hüryılmaz 2000:232] ve bu koyun yerleşimin batısı tarafından çok az daha içeri sokulduğu anlaşılmıştır. Yerleşmeye girişi sağlayan rampanın güneyinde günümüzden 3 m derinde ana kayaya rastlanmıştır. Dar olan bu koy zamanla derenin taşıdığı alüvyonla dolmuştur. Höyük günümüzde deniz seviyesinden 18 m; yanındaki düzlükten 5 m yükseklikte; 130x120 m uzunluğundadır. Kültür dolgusu 3-5 m kalınlığındadır.
Tahribat Açıklama: 2007 yılı kazılarında Yenibademli'ye girişi sağlayan taş döşemeli rampanın kuzeyinde yer alan F10 açmasında kazı çalışmalarından önce, askeri tatbikatlar sırasında açılmış iki çukur tespit edilmiştir [Hüryılmaz 2009:242].
Tescil Bilgisi:


Liste'ye