©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Yalova / Göztepe


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Neolitik


Haritalar Yalova / Göztepe

Türü:
Düz Yerleşme
Rakım:
40 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Marmara
İl:
Yalova
İlçe:
Merkez
Köy:
Samanlı

Tahribat :
Tarım - Yapılaşma - Yol - Dikkat

TAYEx:
Gidildi - 18/7/2000

Tescil Durumu:
Tescil Tarihi:
Tescil No:
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Yalova il merkezinin 3 km kadar batısında; Samanlı Köyü'nün yaklaşık 1 km kuzeyinde; Baltacıçiftliği içindeki doğal yükseltinin doğu-kuzeydoğu yamacındadır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Günümüz Marmara Denizi kıyısından 800 m uzakta ve ince kumdan oluşmuş; Göztepe olarak adlandırılan sivri tepenin doğu-güneydoğu kısmındaki tarlalarda dağınık bir şekilde çanak çömlek parçaları bulunmuştur. Günümüzde buluntu veren ve olasılıkla eski bir yerleşmenin kalıntılarına sahip olan bu tarlalar kum alımı ve su kanallarının yapımı için tahrip edilmiştir. Göztepe'nin doğusundan geçen Samanlı Dere yerleşiklerin su ihtiyaçlarını karşılamıştır.
Tahribat Açıklama: Tepenin güney ve güneydoğu eteklerinde tarım yapılmaktadır. Güneyinden yol geçmektedir. Bu yolun güneyine prefabrik deprem evleri inşaa edilmiştir. Yerleşmenin etekleri yol ve evler tarafından kesilmiş durumdadır [TAYEx 18.7.2000].
Tescil Bilgisi:


Liste'ye