©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Yalova / Göztepe

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Yalova / Göztepe
Türü:
Düz Yerleşme
Rakım:
40 m
Bölge:
Marmara
İl:
Yalova
İlçe:
Merkez
Köy:
Samanlı
Araştırma Yöntemi:
Kazı
Dönem:
Çanak Çömlekli

     


Yeri: Yalova il merkezinin 3 km kadar batısında; Samanlı Köyü'nün yaklaşık 1 km kuzeyinde; Baltacıçiftliği içindeki doğal yükseltinin doğu-kuzeydoğu yamacındadır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Günümüz Marmara Denizi kıyısından 800 m uzakta ve ince kumdan oluşmuş; Göztepe olarak adlandırılan sivri tepenin doğu-güneydoğu kısmındaki tarlalarda dağınık bir şekilde çanak çömlek parçaları bulunmuştur. Günümüzde buluntu veren ve olasılıkla eski bir yerleşmenin kalıntılarına sahip olan bu tarlalar kum alımı ve su kanallarının yapımı için tahrip edilmiştir. Göztepe'nin doğusundan geçen Samanlı Dere yerleşiklerin su ihtiyaçlarını karşılamıştır.
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı: Günümüzde ortadan kalkmış olan bu yerleşme yerinde yapılan yüzey araştırmasında dağınık biçimde çanak çömlekler bulunmuştur. Tepenin doğu-kuzeydoğu yamacından toprak çekilirken antik mezarlara tesadüf edilmiştir. Bu mezarları bulmak amacıyla; 1952 yılında; R. Duyuran yönetiminde kazı yapılmıştır. Mezarlık için açılan açma batıya doğru uzatıldığında; 2x2 m'lik bir alanda yanık izleri taşıyan kültür dolgusunun içinde; yanmış sıva parçaları ile bazı çanak çömlekler bulunmuştur. Ele geçen buluntular şu anda İstanbul Arkeoloji Müzeleri'ndedir.
Tabakalanma:
Buluntular: Çanak Çömlek: Yapılan yüzey toplaması sonucunda İstanbul Fikirtepe ve Pendik-Temenye yerleşme yerlerindekilere benzeyen çanak çömlek parçaları bulunmuştur. Bunların çok azı Fikirtepe kum katkılı malları ile karşılaştırılabilir. Biçimlerden geniş ağızlı; boyunsuz; dışbükey kenarlı kaplar; geniş ağızlı; boyunsuz dik kenarlı kap [Fıratlı 1953a:res.22]; ağıza doğru daralan kenarlı; boyunsuz; basık gövdeli kap biçimleri; tek delikli tutamaklı kap örnekleri bulunmaktadır.
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme: Yerleşme yerinin yüzeyinde bulunan çanak çömlekler arasında Fikirtepe benzerlerinin bulunmasından; yerleşmenin en azından; Fikirtepe ile çağdaş bir Son Neolitik Çağ kültürü yansıttığı görüşü ileri sürülebilir. Özdoğan ise burada; Fikirtepe'den daha eski bir evrenin de var olduğuna dikkat çekmektedir [Özdoğan 1979:234]. Yanmış sıva parçalarından dal-örgü tipinde kulübelerin olabileceği düşünülmelidir.


Liste'ye