©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Tell Kurdu


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Neolitik
Kalkolitik
İTÇ

14C
Haritalar Tell Kurdu

Türü:
Höyük
Rakım:
160 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Akdeniz
İl:
Hatay
İlçe:
Reyhanlı
Köy:
Kürttevekkeli

Tahribat :
Tarım

TAYEx:
Gidildi - 16/7/2001

Tescil Durumu:
Tescilli
Tescil Tarihi:
24/12/1996
Tescil No:
2697
Tescil Derece:
1
Tescil Kurumu:
Adana KK
Tescil Kadastro:
14; 85
     


Yeri: Antakya kentinin kuzeydoğusunda; Reyhanlı İlçesi'nin kuzeybatısında; modern Kürttevekkeli (Tell Kurdu) Köyü'nün altındadır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Büyük; buna karşılık fazla yüksek ve dik yamaçlara sahip olmayan yayvan bir höyüktür. Güneybatısındaki çöküntü yüzünden semerdam şeklinde görünüme sahiptir. Reyhanlı yöresindeki diğer höyükler gibi Tell Kurdu da son yıllarda oldukça tahrip olmuştur. Köylüler pamuk tarlalarını genişletmek amacıyla; höyükten üçgen bir parça alarak höyüğü büyük ölçüde tahrip etmişlerdir [Yener-Wilkinson 1997:414]. Amik Gölü'nün hemen doğusundaki bu yerleşme yerinin çevresinde verimli tarlalar bulunmaktadır. Yakınında herhangi bir su kaynağının varlığından sözedilmemektedir. 15 hektar büyüklüğündeki tepe; Amik Ovası Kalkolitik yerleşmelerinin en büyüğüdür.
Tahribat Açıklama: İki tepeden oluşan yerleşmenin üzeri tarım amacıyla düzlenmiş ve iki tepenin arası doldurulmuştur. Güneydeki tepenin doğu ve batısı kesilmiştir [TAYEx 16.7.2001].
Tescil Bilgisi:


Liste'ye