©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Taşkun Mevkii


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
İTÇ


Haritalar Taşkun Mevkii

Türü:
Höyük
Rakım:
845 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Doğu Anadolu
İl:
Elazığ
İlçe:
Merkez
Köy:
Muratcık

Tahribat :
Baraj - Yapılaşma - Dikkat

TAYEx:
Gidildi - 14/7/2003

Tescil Durumu:
Tescil Tarihi:
Tescil No:
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Elazığ il merkezinin kuşuçumu 30 km kuzeybatısında; günümüzde su altında kalan Aşvan'ın 5 km güneydoğusunda; Balibey Nahiyesi'nin 8.5 km kuzeyindedir. Elazığ'dan Aşvan'a giden karayolu yerleşmenin yakınından geçmektedir. Keban Barajı gölünden pek etkilenmemiştir. Göl suları yakınına kadar gelmektedir. Taşkun Kale'den 1 km uzak olmasına rağmen; bazı yayınlarda aynı kültür çerçevesinde beraber değerlendirilmektedir [Korfmann et al. 1994:200]. Kodu N 52 / 1.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Kuruçay Vadisi'nin içinde; mevsimlik derenin batı yakasında 110 m çapında [Sagona 1984b:5]; yuvarlak biçimli; alçak ve yayvan bir tepedir. Kuzey kesiminde yüksekliği 5.6 m'yi bulurken; bu yükseklik güney kesiminde 3.2 m'ye düşmektedir. Güneybatısında küçük bir pınar vardır. S. Helms; çevredeki bataklık kısımların; yerleşiklerin su ihtiyacını karşıladığını ileri sürmektedir [Helms 1972:51].
Tahribat Açıklama: Yerleşme çağdaş köyün altında kalmıştır ve baraj gölü nedeniyle de kısmen tahrip olmuştur [TAYEx 14.7.2003].
Tescil Bilgisi:


Liste'ye