©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Avla Dağ


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Paleolitik/Epipaleolitik
Neolitik
İTÇ


Haritalar Avla Dağ

Türü:
Düz Yerleşme
Rakım:
1325 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
İç Anadolu
İl:
Nevşehir
İlçe:
Ürgüp
Köy:
Mustafapaşa

Tahribat :
Doğal

TAYEx:
Gidildi - 27/7/2002

Tescil Durumu:
Tescil Tarihi:
Tescil No:
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Nevşehir il merkezinin doğusundaki Ürgüp İlçesi'nin 8 km güney-güneydoğusunda; Karlık Köyü'nün 2 km kuzeybatısında yer alan dağa Nevşehir-Ürgüp-Mustafapaşa yoluyla ulaşmak mümkündür.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Volkanik bir tepe olan Avladağ; Aksaray yöresinden koni biçimiyle uzaktan farkedilmektedir. Buluntuların; Avladağ'ın en yüksek yerinden 300 m aşağıdaki batı terasında; Damsa Çay Vadisi'nin doğu tarafında; bulunduğu bildirilmektedir. Buluntuların toplandığı teras alanı şematik plan ile yeni araştırmacılara ışık tutacak şekilde yayınlanmıştır [Todd-Pasquare 1965:şek.1].
Tahribat Açıklama: Yerleşme erozyon nedeniyle zarar görmektedir [TAYEx 27.7.2002].
Tescil Bilgisi:


Liste'ye