©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Suberde / Görüklük Tepe


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Neolitik

14C
Haritalar Suberde / Görüklük Tepe

Türü:
Höyük
Rakım:
1050 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
İç Anadolu
İl:
Konya
İlçe:
Seydişehir
Köy:
Gölyüzü


TAYEx:
Gidildi - 10/7/2001

Tescil Durumu:
Tescilli
Tescil Tarihi:
6/4/1994
Tescil No:
1935
Tescil Derece:
1
Tescil Kurumu:
Konya KTVKK
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Konya il merkezinin güneybatısında; Seydişehir İlçesi'nin 11 km güneydoğusunda; Gölyüzü (Suberde) Köyü'nün 500 m doğusundadır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Suğla Gölü'nün kuzeybatı kıyısında 700 m uzunluğunda; 70 m genişliğinde; göl yüzeyinden 30 m yükseklikteki ince uzun kalker bir yükseltinin üzerinde yer alan höyük; 3.5-4 m kalınlığında kültür toprağına sahiptir. Kalker tepeye verilen addan çıkarak esas adının Görüklük Tepe olması gerekirken; en yakın köyün isminden dolayı bazı yayınlarda Suberde olarak adlandırılmaktadır. Yerleşme yerinin yayılım boyutları kesin olmamakla beraber; buluntu dağılımına bakılarak 5.000 metrekare civarında olduğu söylenebilir. Höyüğün üzerinde yer aldığı kalker yükseltinin üzerinde yer yer toprak dolgu da bulunmaktadır. Bu tepenin güney kısmı mezarlık alanı olarak kullanılmıştır. Çevre ekilebilir topraklar açısından çok zengindir. Görüklüktepe Mevkii ilk tarımcı topluluklar tarafından çevresel şartların çok uygun olması açısından yerleşme yeri olarak seçilmiştir. Tepe kuzeybatıdan güneydoğu istikametinde uzanan dar bir vadinin başlangıcında yer almaktadır. Bu tepenin; günümüzde hemen hemen kurumuş olan Suğla Gölü'nün; Pleistosen'den Holosen Dönemi'ne geçiş sırasında; su birikim kotunun en yüksek olduğu zamanlarda; o günkü gölün kıyısında bir burun şeklinde göle uzanan bir konumda olduğu sanılmaktadır. Çevrede yarı kurak step özelliklerini taşıyan bitki örtüsü vardır; fazla yüksek olmayan dağlar hem bitki örtüsü; hem de av hayvanları açısından oldukça zengindir. Görüklük Tepe yerleşikleri; hem bu dağları; hem de göl kıyılarını avlanma sahası olarak kullanmışlar; çevrelerindeki verimli topraklarda tarım yapmışlardır.
Tahribat Açıklama:
Tescil Bilgisi:


Liste'ye