©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Seydiler


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Neolitik
Kalkolitik
İTÇ


Haritalar Seydiler

Türü:
Höyük
Rakım:
1210 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Akdeniz
İl:
Burdur
İlçe:
Tefenni
Köy:
Seydiler

Tahribat :
Kaçak Kazı - Tarım

TAYEx:
Gidildi - 14/6/2001

Tescil Durumu:
Tescil Tarihi:
Tescil No:
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Burdur il merkezinin güneybatısında; Tefenni İlçesi'nin güneydoğusundaki Seydiler veya Seyitler Köyü'nün 1.6 km kadar kuzeybatısındadır. 150 m doğusundan toprak yol geçmektedir. Bazı yayınlarda Seytiler Höyüğü olarak verilmektedir.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Son yıllara kadar bataklık durumunda olan Tefenni Ovası'nın güneybatı sınırında yer alan höyüğün çok yakınında; 100 m kadar güneyinde Bölükler Tepesi adlı bir yükseltinin kuzey eteğinde; günümüzde Kocapınar isimli bir kaynak yer almaktadır. Höyükte yerleşenler su ihtiyaçlarını bu bol sulu pınardan karşılamışlardır. Özsait; höyüğün boyutları olarak doğu-batı uzantısının 120 m; yüksekliğinin ise yaklaşık 10 m'yi bulduğunu belirtmektedir. Orta boy bir höyüktür. Özellikle batı ve kuzey eteklerinde tahribatın var olduğu görülmektedir. Yamaçları fazla eğimli değildir [Özsait 1986b:res.7].
Tahribat Açıklama: Yerleşme tarım faaliyetleri ve kaçak kazılar nedinyle tahrip olmuştur. Teesinde 2x5 m ebatlarındaki çukur; güney yamaçtaki diğer çukurlara kadar uzanmaktadır. Höğün doğu yamacından itibaren düzlenen kesimleri ve tüm etekleri tarla olarak kullanılmaktadır [TAYEx 14.6.2001].
Tescil Bilgisi:


Liste'ye