©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Seydiler

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Seydiler
Türü:
Höyük
Rakım:
1210 m
Bölge:
Akdeniz
İl:
Burdur
İlçe:
Tefenni
Köy:
Seydiler
Araştırma Yöntemi:
Yüzey Araştırması
Dönem:
Çanak Çömlekli

     


Yeri: Burdur il merkezinin güneybatısında; Tefenni İlçesi'nin güneydoğusundaki Seydiler veya Seyitler Köyü'nün 1.6 km kadar kuzeybatısındadır. 150 m doğusundan toprak yol geçmektedir. Bazı yayınlarda Seytiler Höyüğü olarak verilmektedir.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Son yıllara kadar bataklık durumunda olan Tefenni Ovası'nın güneybatı sınırında yer alan höyüğün çok yakınında; 100 m kadar güneyinde Bölükler Tepesi adlı bir yükseltinin kuzey eteğinde; günümüzde Kocapınar isimli bir kaynak yer almaktadır. Höyükte yerleşenler su ihtiyaçlarını bu bol sulu pınardan karşılamışlardır. Özsait; höyüğün boyutları olarak doğu-batı uzantısının 120 m; yüksekliğinin ise yaklaşık 10 m'yi bulduğunu belirtmektedir. Orta boy bir höyüktür. Özellikle batı ve kuzey eteklerinde tahribatın var olduğu görülmektedir. Yamaçları fazla eğimli değildir [Özsait 1986b:res.7].
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı: İlk defa J. Mellaart tarafından araştırılmış olan yerleşme yerinde Son Kalkolitik Çağ buluntularının var olduğu söylenmiştir. 1984 yılında ise Burdur-Isparta Çevresi Tarihöncesi Araştırmaları çerçevesinde M. Özsait tarafından tekrar araştırılmıştır.
Tabakalanma: Son Neolitik-İlk Kalkolitik Çağ dışında yüzeyde; İlk Tunç Çağı çanak çömlekleri de bulunmaktadır [Özsait 1986b:390-391].
Buluntular: Çanak Çömlek: Höyüğün batı ve kuzey eteklerindeki tahribat sonucunda el yapımı; ince cidarlı ve iyi teknik gösteren çanak çömlek parçalarının eski olduğu iddia edilmektedir [Özsait 1986b:res.8]. Yontma Taş: Çakmaktaşından ve obsidiyenden olan dilgilerin var olduğu bildirilmektedir. Tarihlenmeleri konusunda bir yorum getirilmemektedir.
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme: Parçaların; Hacılar VI; Düden; Gölde ve Çamur höyüklerindeki parçalar ile benzerlik gösterdiğini söyleyen Özsait bunları; Son Neolitik-İlk Kalkolitik Çağ'a koymaktadır. Göller Bölgesi'nin çanak çömlek parçalarının tarihlemesi Hacılar'ın tabakalanmasına göre yapılmaktadır.


Liste'ye