©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Pınarbaşı - Bor


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Neolitik
KalkolitikHaritalar Pınarbaşı - Bor

Türü:
Höyük
Rakım:
1155 m
Çap:
150 m - Yön: D-B

Bölge:
İç Anadolu
İl:
Niğde
İlçe:
Bor
Köy:
Merkez

Tahribat :
Kaçak Kazı

TAYEx:
Gidildi - 7/8/2002

Tescil Durumu:
Tescilli
Tescil Tarihi:
14/11/1992
Tescil No:
1378
Tescil Derece:
1
Tescil Kurumu:
Kayseri KTVKK
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Niğde il merkezinin güneybatısında; Bor İlçesi'nin yaklaşık 3 km batı-kuzeybatısındadır. Ankara-Bor-Niğde karayolunun sol kenarında; yolun batıya doğru hafif dirsek yaptığı yerdedir. Bir başka yayında ise bu karayolunun tepenin kuzey kenarından geçtiği gözlenmektedir [Todd 1980:lev.17-20].
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Sulak ve bereketli Bor Ovası'nın kuzey kesiminde yer alan Pınarbaşı Höyüğü'nün etekleri ile beraber yaklaşık 100 m çapında 8 m yüksekliğinde (Omura yüksekliğinin 15.5 m olduğunu söylemektedir [Omura 1992:543]) olduğu bildirilmektedir. Yuvarlak biçimli; yayvan bir tepedir. Tepe kısmı; 50x30 m boyutlarında bir koni biçimindedir. Höyüğün karayolunun diğer tarafında; karayollarına ait yapının bahçesine kadar devam ettiği bu bahçede ele geçen çanak çömlek parçalarına dayanılarak iddia edilmektedir. Olasılıkla karayolu höyüğün kuzey eteğinin az bir kısmını tahrip etmiştir. Tepenin kuzeydoğu kısmında; küçük bir gölet hatta bir dere oluşturacak kadar kuvvetli debisi olan bir pınar; höyüğün oturmuş olduğu kayalık kütlenin içinden doğmaktadır. Yöredeki köylüler bu pınardan dolayı tepeye; Pınarbaşı Höyüğü adını koymuşlardır. Todd; Hours ve diğer bazı araştırmacılar höyüğü Pınarbaşı-Bor olarak isimlendirmektedir [Hours et al. 1994:269]. Etrafı verimli tarlalarla çevrilidir.
Tahribat Açıklama: Yerleşme kaçak kazılar nedeniyle tahrip olmuştur. Bor Belediyesi höyüğün güneydoğu kesiminden toprak çekmiş; müze duruma el koyup; toprağı geri koydurmuş [TAYEx 7.8.2002].
Tescil Bilgisi:


Liste'ye