©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Parganlı - Kerpe Arası


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Paleolitik/Epipaleolitik


Haritalar Parganlı - Kerpe Arası

Türü:
Tekil Buluntu Yeri
Rakım:
0 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Marmara
İl:
Kocaeli
İlçe:
Kandıra
Köy:
Bağırganlı


TAYEx:
Gidildi - 24/11/2000

Tescil Durumu:
Tescil Tarihi:
Tescil No:
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Tescil Kadastro:
     


Yeri: İzmit ilinin kuzeyinde; Kandıra İlçesi'nin kuzeydoğusunda; Karadeniz kıyısında yer alan Parganlı (Bağırganlı) Köyü'nün civarı ile ile bu derenin doğusunda; Çalköy'ün doğusundaki Sarısu Deresi ve Kerpe Yöresi.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Karadeniz'e akan derelerle yöre dalgalı bir görünüme sahiptir. Mecrasının üst kısmında Kuru Dere olarak da bilinen Parganlı Deresi aynı adlı köyün doğusundan geçerek Kerpe gibi küçük bir koya dökülmektedir. Balıklarbaşı Deresi ve Doğançayı Deresi ile beslenen Sarısu Deresi ise yörenin diğer önemli bir su kaynağıdır. Kerpe yerleşmesinin güneyini ise küçük bir dere olan Düzler Deresi sulamaktadır. Çevre su kaynakları açısından zengindir. Orman ile kaplı geri planda dalgalı bir görünüm hakimdir. Sahil boyunca uzanan yapılaşmaya; kumul ve alüvyon hareketliliğine bağlı olarak buluntu yerinin tam noktasını saptamak oldukça güçtür.
Tahribat Açıklama:
Tescil Bilgisi:


Liste'ye