©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Arvalya / Gülhanım Höyük


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
İTÇ


Haritalar Arvalya / Gülhanım Höyük

Türü:
Höyük
Rakım:
30 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Ege
İl:
İzmir
İlçe:
Selçuk
Köy:
Merkez

Tahribat :
Diğer

TAYEx:
Gidildi - 20/9/2000

Tescil Durumu:
Tescilli
Tescil Tarihi:
6/2/2002
Tescil No:
10411
Tescil Derece:
1
Tescil Kurumu:
İzmir 2 No.lu KK
Tescil Kadastro:
     


Yeri:
Konumu ve Çevresel Özellikleri:
Tahribat Açıklama: Höyüğün yüzeyinde toprak alınması sonucunda oluşmuş tümsekler göze çarpmaktadır. Üzerine reklam panoları dikilmiştir [TAYEx 20.9.2000]. İlgili Kurul tarafından "korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı" olarak tescil altına alınan bu höyük halihazırda at çiftliği olarak kullanılmaktadır. Özellikle yüzeyde at çiftliği işlevini yerine getirecek şekilde yapılan tesviye ve düzeltmelerden dolayı çok yoğun bir tahribat vardır. Yukarıda bahsedilen kısmı çit ile çevrilmiştir. Bu çitin ayakları betonlanmış ve böylece sabitlenmiştir. Höyüğün doğusunda potansiyel arkeolojik mezarlık olabilecek alanda bir ağaçlandırma faaliyetine girilmiştir. Ayrıca höyüğün batısına bir de hayvan barınağı konuşlandırılmıştır [E. Laflı ile özel görüşme, 30.11.2009].
Tescil Bilgisi: Arvalya Mevkii'nde Höyük adıyla tescil edilmiştir. (ASAL)


Liste'ye