©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Arvalya / Gülhanım Höyük

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Arvalya / Gülhanım Höyük
Türü:
Höyük
Rakım:
30 m
Bölge:
Ege
İl:
İzmir
İlçe:
Selçuk
Köy:
Merkez
Araştırma Yöntemi:
Yüzey Araştırması
Dönem:

     


İzmir il merkezinin güneyinde; Selçuk İlçesi'nin ve antik Efes kentinin güneybatısında; Selçuk'dan Kuşadası'na giden karayolunun hemen batısında; Gülhanım adı verilen tarlanın güney bölümündedir. Yerleşimin doğusundan Arvalya Çayı geçmektedir. Höyük, Arvalya olarak da tanınmaktadır.1995 yılında Efes Müzesi araştırmacıları tarafından saptanan höyüğün; uzun süreli yoğun tarımdan dolayı aşırı derecede tahrip olduğu belirtilmektedir. Kalan bölümü uzaktan bir tümülüs görünümlüdür. Yerleşimin zamanında Ege denizi kıyısında olduğu anlaşılmaktadır. Yüzeyinden el yapımı; kaba hamurlu; askı delikli çanak çömlek parçaları doğu-kuzeydoğusundaki Çukuriçi Höyüğü buluntularına çok benzemektedir. Açkılı yassı taş baltalar vardır. Çakmaktaşı ve obsidiyen dilgi aletler tepenin kuzey bölümünde ve akıntı yataklarından toplanmıştır. Yerleşim yerinin Neolitik (?) çağdan MÖ 2. bin yılına kadar yerleşildiği ileri sürülmektedir. Höyük yüzeyinde Selçuk Asliye Ceza Mahkemesi'nin, 2009/329 sayılı dosyası kapsamında 20 Kasım 2009 tarihinde E. Laflı ve mahkeme heyetiyle beraber yapılan incelemeler sonucu mevcut arkeolojik dokunun daha ziyade İTÇ'na ilişkin elle yapılmış ve kırmızı ya da siyah açkılı pişmiş toprak parçalarıyla yoğunlaştığı görülmektedir. Höyük üzerinde klasik çağlara ilişkin çok az sayıda yüzey malzemesine tesadüf edilmiştir. Höyüğün kuzeydoğusunda höyük yüzeyinden toprak alınması sonucunda oluşmuş tümsek göze çarpmaktadır. Bu tümsekte korunan stratigrafik profillerden burada bir yapılaşma olduğu ve yapılaşmanın tipolojik ve strüktürel olarak yöredeki tipik İTÇ yapılaşmalarına benzediği görülmektedir. Dere taşlarının ve kerpicin bol kullanıldığı yapılaşma dairevi bir form arz eder niteliktedir [E. Laflı ile özel görüşme 30.11.2009]. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmış tescilli arkeolojik sit alanları listesinde yer almaktadır.
Yeri:
Konumu ve Çevresel Özellikleri:
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı:
Tabakalanma:
Buluntular:
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme:


Liste'ye