©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Küllüoba


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Kalkolitik
İTÇ


Haritalar Küllüoba

Türü:
Höyük
Rakım:
915 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
İç Anadolu
İl:
Eskişehir
İlçe:
Seyitgazi
Köy:
Yenikent


TAYEx:
Gidildi - 23/6/2002

Tescil Durumu:
Tescilli
Tescil Tarihi:
15/11/1980
Tescil No:
2489
Tescil Derece:
1
Tescil Kurumu:
GEEAYK
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Eskişehir il merkezinin yaklaşık 35 km güneydoğusunda; Seyitgazi İlçesi'nin 15 km kuzeydoğusunda; Seyitgazi-Yenikent karayolunun 200 m doğusunda; Yenikent Köyü'nün yaklaşık 1.300 m güneyindedir. Höyüğün etrafı tarlalarla çevrilidir.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Uzaktan bakıldığında farkedilmesi güç olan yerleşme yeri; günümüzde 250x150 m ölçülerinde; 9.5-10 m yüksekliğinde yayvan bir tepedir. Üzerinde belli belirsiz üç konicik görülmektedir [Efe 1998:152]. Kazı başkanı bu küçük yayvan konileri A; B ve C harfleri ile göstermektedir. Kazı sonuçları yayınlarında ise batı; doğu gibi yönleri ile tanımlamaktadır.
Tahribat Açıklama:
Tescil Bilgisi: Höyük daha sonra 4.1.1991; 924 Konya KK; daha sonra 27.9.2001; 1613 Eskişehir KK kararı ile tescil edilmiştir (ASAL 2008).


Liste'ye