©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Kurban Höyük


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Kalkolitik
İTÇ


Haritalar Kurban Höyük

Türü:
Höyük
Rakım:
418 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Güneydoğu Anadolu
İl:
Şanlıurfa
İlçe:
Bozova
Köy:
Çınarlı

Tahribat :
Baraj

TAYEx:
Gidilmedi - 29/8/2001

Tescil Durumu:
Tescilli
Tescil Tarihi:
10/2/1990
Tescil No:
388
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Diyarbakır KTVKK
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Atatürk Baraj Gölü suları altında kalmadan önce Urfa İli; Bozova İlçesi'ne bağlı Cümcüme Köyü'nün 2 km kadar batısında; Fırat Nehri'nin güney kıyısında yer almaktaydı. Urfa İli'nin 60 km kadar kuzey-kuzeybatısında; Bozova'dan 15 km uzaklıkta idi. Kodu U 50/7.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Kurban Höyük; Fırat'ın güney kıyısında 1.5 km genişliğindeki alçak bir teras üzerine kurulmuştur; güneyi daha yüksek bir terasla çevrelenmiştir. Kurban Höyük'ün ilk yerleşmesinin; üst terasları kesen vadilerden birinin alüvyal deltasının kıyısında; bir kaynak kenarında kurulduğu saptanmıştır. Oldukça alçak; semer biçimli iki tepeden oluşan yerleşmenin güneyindeki höyük; daha yüksek; ova seviyesinden yaklaşık 9-10 m yükseklikte ve yaklaşık 250x180 m boyutlarındadır. Kuzeydeki ise daha alçak; ova seviyesinden 4 m yükseklikte ve 170x120 m boyutlarındadır. Her iki höyük birlikte (doğu-batı yönünde 250; kuzey-güney yönünde ise 300 m) yaklaşık altı hektarlık bir alanı kaplamaktadır. 3.000 metrekaresi kazılmış olan yerleşmede; üç açmada ana toprağa varılmıştır [Algaze 1990c:4-5].
Tahribat Açıklama: Yerleşme günümüzde baraj gölü altında kalmış durumdadır [TAYEx 29.8.2001].
Tescil Bilgisi:


Liste'ye