©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Altın Tepe


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
İTÇHaritalar Altın Tepe

Türü:
Höyük
Rakım:
100 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Ege
İl:
İzmir
İlçe:
Menderes
Köy:
Merkez

Tahribat :
Kaçak Kazı - Tarım - Yapılaşma - Dikkat

TAYEx:
Gidildi - 14/9/2000

Tescil Durumu:
Tescil Tarihi:
Tescil No:
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Tescil Kadastro:
     


Yeri: İzmir il merkezinin güneyinde; Torbalı'nın kuzeybatısında; Cumaovası'nın kuşuçumu 3 km güneydoğusundadır. Höyüğün doğu tarafından yaklaşık 80 m uzağından; İzmir-Aydın tren yolu geçmektedir. Kodu R 5/11.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Höyüğün kuzeyinde Değirmen Çayı ile Deliboğan Çayı'nın birleşmesi ile oluşan Tahtalı Deresi (Bulgurca Çayı) höyüğün doğusundan geçmektedir. Bu derenin oluşturduğu dar vadide; alçak bir sırt üzerinde yer alan höyüğün kültür toprağı kalınlığının 6 m'yi bulduğu iddia edilmektedir. Höyük doğu-batı istikametinde uzanan dik bir kesite sahiptir [Kaptan 1999:res.1]. Yerleşmenin takriben 10 hektardan fazla bir genişlikte olduğu belirtilmektedir. Höyük günümüzde bağ olarak kullanılmaktadır.
Tahribat Açıklama: Höyüğün kuzeyinde define ya da tarım amaçlı açılmış olabilecekleri söylenen geniş teraslar vardır. Tepeden eteklere doğru bir kesit oluşturan bu teraslar höyüğü büyük ölçüde tahrip etmiştir. Yerleşmenin üzerinde bir havuz ve küçük bir kulübe bulunmaktadır [TAYEx 14.09.2000].
Tescil Bilgisi:


Liste'ye