©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Altın Tepe

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Altın Tepe
Türü:
Höyük
Rakım:
100 m
Bölge:
Ege
İl:
İzmir
İlçe:
Menderes
Köy:
Merkez
Araştırma Yöntemi:
Yüzey Araştırması
Dönem:
İTÇ I

     


Yeri: İzmir il merkezinin güneyinde; Torbalı'nın kuzeybatısında; Cumaovası'nın kuşuçumu 3 km güneydoğusundadır. Höyüğün doğu tarafından yaklaşık 80 m uzağından; İzmir-Aydın tren yolu geçmektedir. Kodu R 5/11.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Höyüğün kuzeyinde Değirmen Çayı ile Deliboğan Çayı'nın birleşmesi ile oluşan Tahtalı Deresi (Bulgurca Çayı) höyüğün doğusundan geçmektedir. Bu derenin oluşturduğu dar vadide; alçak bir sırt üzerinde yer alan höyüğün kültür toprağı kalınlığının 6 m'yi bulduğu iddia edilmektedir. Höyük doğu-batı istikametinde uzanan dik bir kesite sahiptir [Kaptan 1999:res.1]. Yerleşmenin takriben 10 hektardan fazla bir genişlikte olduğu belirtilmektedir. Höyük günümüzde bağ olarak kullanılmaktadır.
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı: 1984 yılında N. Tuna tarafından gerçekleştirilen İonia ve Datça Yarımadası Arkeolojik Yüzey Araştırması'nda saptanmıştır [Tuna 1986:215]. Bu araştırma sırasında toplanan maden cürufları E. Kaptan tarafından incelenmiştir [Kaptan 1999:45-51].
Tabakalanma: İTÇ çanak çömlekleri dışında; Demir Çağ çanak çömlekleri de toplanmıştır.
Buluntular: Çanak Çömlek: Höyüğün doğu yamacının alt kesimlerinde MÖ 3. bin yıl çanak çömlek parçalarının bulunduğu ileri sürülmekteyse de bu bulgular hakkında ayrıntılı bilgi verilmemiştir. Diğer buluntular ise kesin olmamakla beraber Son Kalkolitik Çağ-İlk Tunç Çağı I. evre yerleşmesine aittir [Kaptan 1999:47; çiz.1; res.3]. Madencilik: Doğu kesiminde çok sayıda maden cürufunun bulunuşu ile höyükte bakır madenciliğinin var olduğu kesinleşmiştir. Kaptan; bu madenciliğin kusursuz olduğunu ileri sürmekte [Kaptan 1999:46] olasılıkla sülfürlü bir bakır cevher ergitme olayının burada yapıldığına dikkat çekmektedir. Bu cevherin işlenmesi için 1.127 derecelik fırınlara ihtiyacın olduğunu ve ergitme işleminin potalarda gerçekleştirilmediğini belirtilmektedir. Yontma Taş: Çakmaktaşından yapılmış az sayıda alet ve artık bulunmuştur. Yayınlanan bir dilginin [Kaptan 1999:çiz.2; res.4] kesme işleminde kullanıldığı anlaşılmaktadır
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme: Yerleşme yerinin Son Kalkolitik Çağ'dan itibaren iskan edildiği ve İlk Tunç Çağı I. evrede yoğun yerleşildiği anlaşılmaktadır. E. Kaptan; Altın Tepe'de kazı yapıldığı taktirde yüksek bir maden endüstrisinin ortaya çıkacağına inanmaktadır [Kaptan 1999:47]. Höyükte batıya doğru yüzeyde azalan cürufların kesin tarihlenmesi şimdilik olanaksızdır.


Liste'ye