©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Harmanören / Göndürle


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
İTÇ


Haritalar Harmanören / Göndürle

Türü:
Höyük ve Mezarlık Alanı
Rakım:
890 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Akdeniz
İl:
Isparta
İlçe:
Atabey
Köy:
Harmanören

Tahribat :
Tarım - Yapılaşma

TAYEx:
Gidildi - 2/7/2001

Tescil Durumu:
Tescilli
Tescil Tarihi:
22/5/1990
Tescil No:
760
Tescil Derece:
1
Tescil Kurumu:
Antalya KTVKK
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Isparta il merkezinin yaklaşık 27 km kuzeydoğusunda; eski adı Göndürle olan Harmanören Köyü'nün güneydoğusundadır. Araştırmacılar tarafından Göndürle I Höyüğü'nün mezarlığı olarak ileri sürülen mezarlık alanı köyün 1 km kadar doğusunda yükselen ve 1.014 m rakımlı Tavşantepe'nin güney eteklerinde; Tepecikaltı ya da Tavşanlık Mevkii'nde; badem bahçesi içindedir. Arkeoloji metinlerine Göndürle adıyla geçen höyük ise bu mezarlık alanının 250-300 m kadar güneydoğusundadır [Özsait 1994:29]. Özsait'in köyün yakınında bir ikinci höyük tespiti üzerine; bu ilk höyüğe diğeri ile karışmaması için Göndürle I adı verilmiştir. Mezarlık ise Göndürle İlk Tunç Çağı mezarlığı olarak anılmaktadır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Höyük; Göndürle Köyü'nün yer aldığı tepelerin güneyindeki ovanın başlangıcında yer almaktadır. Buranın 250-350 m kuzeybatısındaki mezarlık alanı ise Tavşantepe'nin güney eteğinde; dağa parelel bir şekilde; yaklaşık olarak kuzeybatı; güneydoğu istikametinde uzanmaktadır. Bu mezarlık alanının yaklaşık 2 dönümlük bir alanı kapsadığı ve en azından 300 m çapında olduğu belirtilmektedir. Höyük ise 100x150 m boyutlarındadır.
Tahribat Açıklama: Yerleşme tarım faaliyetleri nedeniyle tahrip olmaktadır. Tepesinde yüksek gerilim hattı direği ve güneybatı; güney-güneydoğu eteklerinde birer ev vardır [TAYEx 2.7.2001].
Tescil Bilgisi:


Liste'ye