©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Hacınebi


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Kalkolitik


14C
Haritalar Hacınebi

Türü:
Höyük
Rakım:
520 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Güneydoğu Anadolu
İl:
Şanlıurfa
İlçe:
Birecik
Köy:
Uğurcuk

Tahribat :
Tarım - Yapılaşma

TAYEx:
Gidildi - 16/8/2001

Tescil Durumu:
Tescilli
Tescil Tarihi:
7/3/1996
Tescil No:
1772
Tescil Derece:
1
Tescil Kurumu:
Diyarbakır KK
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Şanlıurfa il merkezinin kuzeybatısında; Birecik İlçesi'nin 5 km kuzeyinde; Uğurcuk (Hacınebi) Köyü'nün yanındadır. Köye ve dolayısıyla höyüğe; Birecik'den kuzeye giden köy yolu ile ulaşmak mümkündür.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Fırat Nehri'nin doğuya kıvrım yaptığı yerde bulunan höyük; nehri takip ederek Mezopotamya'dan Anadolu içlerine uzanan ticaret yolu üzerinde ve bütün yolların kesiştiği noktadadır. Yerleşme yeri; Fırat'ın ilk kuzey sekisinde; Fırat yatağına yukardan bakan bir sırtın üzerindedir. 240x140 m ölçülerinde; kabaca üçgen biçimli; batıda 2 m; doğuda 7 m yüksekliğinde küçük bir tepedir. Kalker bir yükseltinin üzerinde olduğu düşünülmekte; yaklaşık olarak 3.3 hektarlık bir alanı kapsadığı sanılmaktadır. Yerleşme yeri doğu kısmı hariç; doğal olarak korunmalı bir özelliğe sahiptir. Höyüğün Birecik Barajı'ndan etkilenmeyeceği bildirilmektedir.
Tahribat Açıklama: Doğu kesiminde köy evleri ve açmalar olan höyüğün batı kesiminde ise Hacı Nebi olarak bilinen yatır yer almaktadır. Höyüğün tepesinde tarım yapılmaktadır [TAYEx 16.8.2001].
Tescil Bilgisi: Höyük adıyla tescil edilmiştir (ASAL 2008).


Liste'ye