©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Saklısu

Çizimler için tıklayın...


Fotoğraflar için tıklayın...

maps
Saklısu
Türü:
Yatay Mağara
Rakım:
162 m
Derinlik:
-34 m
Uzunluk:
75 m
Bölge:
Marmara
İl:
Tekirdağ
İlçe:
Saray
Köy:
Bahçeköy

     


Yeri: Tekirdağ'a bağlı Saray İlçesi'nin 13 km kuzeydoğusundaki Bahçeköy'ün 5 km kuzeybatısında bulunan Saklısu Mevkii'nde yer almaktadır. Mağaraya; Saray-Kıyıköy yolu üzerindeki Bahçeköy'den gidilmektedir. Bahçeköy'den Saklısu'ya giden yol mağaranın yakınına kadar gitmektedir. Ceneviz Mağarası'nın 1 km doğusundaki bir kireçtaşı sırtının üzerinde yer alır.
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu: Saklısu Mağarası çevresi; Istıranca Masifi'ne ait Paleozoik milonoitik gnaysları ile bunların örtüsü konumundaki Triyas şistleri ve en üstte de Eosen yaşlı Kırklareli Kireçtaşları'ndan meydana gelmiştir. Gelişimini tamamlamış fosil bir mağara olduğu için bütün mevsimler kurudur. Ancak mağaranın hemen önündeki düdene girerek Ceneviz Mağarası'na ulaşan yeraltı deresi; muhtemelen bu mağaranın altından geçmektedir.
Araştırma Tarihçesi: MTA tarafından araştırılan mağaranın haritası çizilmiştir.
Bulgular:


Liste'ye