©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Saklısu


Çağlar Haritalar FotoğraflarHaritalar Saklısu

Türü:
Yatay Mağara
Rakım:
162 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Marmara
İl:
Tekirdağ
İlçe:
Saray
Köy:
Bahçeköy


TAYEx:
-

Tescil Durumu:
Tescil Tarihi:
Tescil No:
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Tekirdağ'a bağlı Saray İlçesi'nin 13 km kuzeydoğusundaki Bahçeköy'ün 5 km kuzeybatısında bulunan Saklısu Mevkii'nde yer almaktadır. Mağaraya; Saray-Kıyıköy yolu üzerindeki Bahçeköy'den gidilmektedir. Bahçeköy'den Saklısu'ya giden yol mağaranın yakınına kadar gitmektedir. Ceneviz Mağarası'nın 1 km doğusundaki bir kireçtaşı sırtının üzerinde yer alır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Saklısu Mağarası çevresi; Istıranca Masifi'ne ait Paleozoik milonoitik gnaysları ile bunların örtüsü konumundaki Triyas şistleri ve en üstte de Eosen yaşlı Kırklareli Kireçtaşları'ndan meydana gelmiştir. Gelişimini tamamlamış fosil bir mağara olduğu için bütün mevsimler kurudur. Ancak mağaranın hemen önündeki düdene girerek Ceneviz Mağarası'na ulaşan yeraltı deresi; muhtemelen bu mağaranın altından geçmektedir.
Tahribat Açıklama:
Tescil Bilgisi:


Liste'ye