©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Koca

Çizimler için tıklayın...


Fotoğraflar için tıklayın...

maps
Koca
Türü:
Yatay Mağara
Rakım:
170 m
Derinlik:
-2;+8.5 m
Uzunluk:
47 m
Bölge:
Marmara
İl:
Tekirdağ
İlçe:
Saray
Köy:
Kavacık

     


Yeri: Ergene Deresi'nin sağ yamacında yer almaktadır. Saray-Vize yolunun 5. km'sinde bulunan Kavacık Köyü'nden 15 dakikalık yürüyüşle; eski Kavacık değirmenlerinin hemen üzerindeki mağaraya ulaşılır. 1500 m güneybatısında Horataşı ve Küçük Kalaslı Mağaraları yer alır.
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu: Koca 2 Mağarası çevresi; Istranca Masifi'nin temelini oluşturan Paleozoik milonitik gnaysları ile bunları örten Eosen yaşlı Kırklareli Kireçtaşları; Oligosen killi-kumlu-tebeşirli kireçtaşları ile Pliyo-Kuaterner kum ve çakıl depolarından meydana gelmiştir. Mağaranın iki girişi vardır. Bu iki giriş birbirine göre 8.5 m yükselti farkına sahiptir. Gelişimini tamamlamış fosil bir mağara olduğu için bütün mevsimler kurudur.
Araştırma Tarihçesi: MTA tarafından araştırılan mağaranın haritası çizilmiştir.
Bulgular: Mağarada yer yer mağara sinekleri vardır.


Liste'ye