©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Koca


Çağlar Haritalar FotoğraflarHaritalar Koca

Türü:
Yatay Mağara
Rakım:
170 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Marmara
İl:
Tekirdağ
İlçe:
Saray
Köy:
Kavacık


TAYEx:
-

Tescil Durumu:
Tescil Tarihi:
Tescil No:
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Ergene Deresi'nin sağ yamacında yer almaktadır. Saray-Vize yolunun 5. km'sinde bulunan Kavacık Köyü'nden 15 dakikalık yürüyüşle; eski Kavacık değirmenlerinin hemen üzerindeki mağaraya ulaşılır. 1500 m güneybatısında Horataşı ve Küçük Kalaslı Mağaraları yer alır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Koca 2 Mağarası çevresi; Istranca Masifi'nin temelini oluşturan Paleozoik milonitik gnaysları ile bunları örten Eosen yaşlı Kırklareli Kireçtaşları; Oligosen killi-kumlu-tebeşirli kireçtaşları ile Pliyo-Kuaterner kum ve çakıl depolarından meydana gelmiştir. Mağaranın iki girişi vardır. Bu iki giriş birbirine göre 8.5 m yükselti farkına sahiptir. Gelişimini tamamlamış fosil bir mağara olduğu için bütün mevsimler kurudur.
Tahribat Açıklama:
Tescil Bilgisi:


Liste'ye