©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Horataşı

Çizimler için tıklayın...


Fotoğraflar için tıklayın...

maps
Horataşı
Türü:
Yatay Mağara
Rakım:
170 m
Derinlik:
-3 m
Uzunluk:
65 m
Bölge:
Marmara
İl:
Tekirdağ
İlçe:
Saray
Köy:
Ayvacık

     


Yeri: Saray İlçesi'nin 8 km kuzeybatısında bulunan Horataşı Mağarası; Ayvacık (Ergene) Deresi'nin hemen kenarında; Yanosman Tepe'nin kuzey eteğinde yer almaktadır. Saray-Vize yolunun 5. km'sinden bulunan Kavacık Köyü üzerinden veya Saray-Ayvacık köy yollarıyla gidilebilir. Kavacık ve Ayvacık köylerini birbirine bağlayan ve Ayvacık Deresi'nin içinden geçen yol; mağaranın hemen önünden geçmektedir. Küçük Kalaslı Mağarası'nın hemen yanında yer almaktadır.
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu: Horataşı Mağarası çevresi; Istranca Masifi'nin temelini oluşturan Paleozoik milonitik gnaysları ile bunları örten Eosen yaşlı Kırklareli Kireçtaşları; Oligosen killi-kumlu-tebeşirli kireçtaşları ile Pliyo-Kuaterner kum ve çakıl depolarından meydana gelmiştir. Gelişimini tamamlamış geçit konumlu fosil bir mağara olan Horataşı Mağarası; Pliyosen'in karakteristik bir şeklidir. Pliyosen aşınım yüzeyi üzerinde menderesler çizerek akan paleo Ayvacık Deresi'nin gelişimine uygun olarak doğu-batı yönünde gelişen mağara; Kuvaterner hareketleri sonucu meydana gelen morfolojik gençleşme ile parçalanarak yüzeye çıkmıştır.
Araştırma Tarihçesi: 1998 yılında MTA tarafından araştırılan mağaranın haritası çizilmiştir. 1999 yılında Eurasion Bridge '99 Projesi kapsamında araştırılmıştır.
Bulgular: Horataşı Mağarası'nda zengin bir fauna topluluğu vardır. Mağaranın en karakteristik canlı grubu yarasalardır. Büyük bir koloni oluşturan yarasalar; mağaranın her tarafında yer alırlar ve mağarada ilerlemeyi engelleyecek derecede çokturlar. Bunun yanında; gri-siyah yumuşakçalar ile iri mağara sinekleri ve guanobiler; mağarada yer alan canlılardır.


Liste'ye