©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi





Horataşı


Çağlar Haritalar Fotoğraflar



Haritalar Horataşı

Türü:
Yatay Mağara
Rakım:
170 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Marmara
İl:
Tekirdağ
İlçe:
Saray
Köy:
Ayvacık


TAYEx:
-

Tescil Durumu:
Tescil Tarihi:
Tescil No:
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Saray İlçesi'nin 8 km kuzeybatısında bulunan Horataşı Mağarası; Ayvacık (Ergene) Deresi'nin hemen kenarında; Yanosman Tepe'nin kuzey eteğinde yer almaktadır. Saray-Vize yolunun 5. km'sinden bulunan Kavacık Köyü üzerinden veya Saray-Ayvacık köy yollarıyla gidilebilir. Kavacık ve Ayvacık köylerini birbirine bağlayan ve Ayvacık Deresi'nin içinden geçen yol; mağaranın hemen önünden geçmektedir. Küçük Kalaslı Mağarası'nın hemen yanında yer almaktadır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Horataşı Mağarası çevresi; Istranca Masifi'nin temelini oluşturan Paleozoik milonitik gnaysları ile bunları örten Eosen yaşlı Kırklareli Kireçtaşları; Oligosen killi-kumlu-tebeşirli kireçtaşları ile Pliyo-Kuaterner kum ve çakıl depolarından meydana gelmiştir. Gelişimini tamamlamış geçit konumlu fosil bir mağara olan Horataşı Mağarası; Pliyosen'in karakteristik bir şeklidir. Pliyosen aşınım yüzeyi üzerinde menderesler çizerek akan paleo Ayvacık Deresi'nin gelişimine uygun olarak doğu-batı yönünde gelişen mağara; Kuvaterner hareketleri sonucu meydana gelen morfolojik gençleşme ile parçalanarak yüzeye çıkmıştır.
Tahribat Açıklama:
Tescil Bilgisi:


Liste'ye