©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Ceneviz 1

Çizimler için tıklayın...


Fotoğraflar için tıklayın...

maps
Ceneviz 1
Türü:
Yatay Mağara
Rakım:
150 m
Derinlik:
-26 m
Uzunluk:
570 m
Bölge:
Marmara
İl:
Tekirdağ
İlçe:
Saray
Köy:
Bahçeköy

     


Yeri: Tekirdağ'a bağlı Saray İlçesi'nin 13 km kuzeydoğusundaki Bahçeköy'ün 5 km kuzeybatısında bulunan Saklısu Mevkii'nde; büyük bir uvalanın tabanında yer alır. Mağaraya; Saray-Kıyıköy yolu üzerindeki Bahçeköy'den gidilir. Bahçeköy'den Saklısu'ya giden yol mağaranın yakınına varmaktadır. Saklısu Mağarası; Ceneviz Mağarası'nın hemen yanında yer alır.
Yapısal Özellikleri ve Oluşumu: Ceneviz Mağarası çevresi; Istranca Masifi'ne ait Paleozoik milonoitik gnaysları ile bunların örtüsü konumundaki Triyas şistleri ve en üstte de Eosen yaşlı Kırklareli Kireçtaşları'ndan meydana gelmiştir. Farklı dönemlerde oluşmuş iki kattan meydana gelen Ceneviz Mağarası'nın en derin yeri -26 m ve en yüksek noktası +6 m'dir. Kotlar arasındaki bağlantı; büyük çöküntü salonları ile sağlanmaktadır. Pliyosen döneminde gelişen üst kat bütünüyle fosilleşmiştir. Mağara; hidrojeolojik olarak üç bölümden oluşmuştur: En üstte gelişimi bütünüyle durmuş fosil kat; yağışlı dönemlerde mağara içindeki düdenin tıkanmasıyla devreye giren yarı aktif bölüm ve en altta aktif kat. Mağarada; özellikle fosil kattaki galeri ve salonlarda yoğun bir damlataş çökelimi vardır. Makarna sarkıt; dikit ve duvar damlataşları ile yer yer sütunlardan oluşan bu şekillerin gelişimi çok hızlıdır.
Araştırma Tarihçesi: MTA tarafından araştırılan mağaranın haritası çizilmiştir.
Bulgular: Ceneviz 1 Mağarası'nda çok sayıda arkeolojik buluntu mevcuttur. Kubbe biçimli alt galeride özellikle çok sayıda çömlek parçaları bulunmaktadır. Aynı zamanda define avcıları tarafından açılmış kazı çukurları ve definecilerin daha alt seviyelere bile dağılmış malzemeleri tespit edilmiştir. Bu durum mağaranın uzun zamandan beri insanlar tarafından kullanıldığını göstermektedir. Marağadaki en dikkat çekici yaşam türleri arasında yarasalar, mağara kelebekleri ve sinekler bulunmaktadır. Genellikle girişe yakın fosil bölümlerde büyük koloniler halinde yaşayan yarasalar, alt girişin yanında ve bloklarla kapalı olan girişin arkasında mağara kelebekleri ve sinekler yer almaktadır. Kış döneminde yapılan araştırmalarda mağarda sadece Rhinolophus ferrumequinum ve Rhinolophus hipposideros türlerinde yarasalar tespit edilmiştir. Araştırılanlar arasında çeşitli familyalardan 12 omurgasız da bulunmaktadır. Fakat büyüklük, yeraltı akıntıları, farklı katlar düşünüldüğünde mağarada daha detaylı bir araştırma yapılabilir.


Liste'ye