©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Ceneviz 1


Çağlar Haritalar FotoğraflarHaritalar Ceneviz 1

Türü:
Yatay Mağara
Rakım:
150 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
Marmara
İl:
Tekirdağ
İlçe:
Saray
Köy:
Bahçeköy


TAYEx:
-

Tescil Durumu:
Tescil Tarihi:
Tescil No:
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Tekirdağ'a bağlı Saray İlçesi'nin 13 km kuzeydoğusundaki Bahçeköy'ün 5 km kuzeybatısında bulunan Saklısu Mevkii'nde; büyük bir uvalanın tabanında yer alır. Mağaraya; Saray-Kıyıköy yolu üzerindeki Bahçeköy'den gidilir. Bahçeköy'den Saklısu'ya giden yol mağaranın yakınına varmaktadır. Saklısu Mağarası; Ceneviz Mağarası'nın hemen yanında yer alır.
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Ceneviz Mağarası çevresi; Istranca Masifi'ne ait Paleozoik milonoitik gnaysları ile bunların örtüsü konumundaki Triyas şistleri ve en üstte de Eosen yaşlı Kırklareli Kireçtaşları'ndan meydana gelmiştir. Farklı dönemlerde oluşmuş iki kattan meydana gelen Ceneviz Mağarası'nın en derin yeri -26 m ve en yüksek noktası +6 m'dir. Kotlar arasındaki bağlantı; büyük çöküntü salonları ile sağlanmaktadır. Pliyosen döneminde gelişen üst kat bütünüyle fosilleşmiştir. Mağara; hidrojeolojik olarak üç bölümden oluşmuştur: En üstte gelişimi bütünüyle durmuş fosil kat; yağışlı dönemlerde mağara içindeki düdenin tıkanmasıyla devreye giren yarı aktif bölüm ve en altta aktif kat. Mağarada; özellikle fosil kattaki galeri ve salonlarda yoğun bir damlataş çökelimi vardır. Makarna sarkıt; dikit ve duvar damlataşları ile yer yer sütunlardan oluşan bu şekillerin gelişimi çok hızlıdır.
Tahribat Açıklama:
Tescil Bilgisi:


Liste'ye