©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi





Çatalhöyük (Doğu)


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Neolitik

14C
Haritalar Çatalhöyük (Doğu)

Türü:
Höyük
Rakım:
903 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
İç Anadolu
İl:
Konya
İlçe:
Çumra
Köy:
Küçükköy


TAYEx:
Gidildi - 29/8/2002

Tescil Durumu:
Tescilli
Tescil Tarihi:
11/12/1981
Tescil No:
A-3256
Tescil Derece:
Tescil Kurumu:
Konya KTVKK
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Konya'nın 52 km güneydoğusunda; Çumra İlçesi'nin 11 km kadar kuzeyinde yer alır. Biri doğuda diğeri batıda yanyana iki höyükten doğudaki Neolitik Çağ'da; batıdaki ise Kalkolitik Çağ'da iskan görmüştür [Mellaart 1962e:41].
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Çatalhöyük; Çumra Ovası'nı sulayan Çarşamba Çayı'nın kıyısına kurulmuş; yaklaşık 450x275 m boyutlarında büyük bir höyüktür. Denizden 980 m; ova seviyesinden ise 17.5 m yükseklikte yer alır [Mellaart 1967a:30]. Höyüğün kültür toprağı dolgusu 19 m'yi aşar. Bu durum; ova seviyesinin altında kültür dolgularının devam ettiğini gösterir [Hodder 1996:44; Roberts 1991:13]. Yerleşme; eski Konya gölünün yatağında; alüvyal bir ovada kurulmuştur. Holosen başında başlayan alüvyon birikimin Neolitik yerleşme sırasında ve sonrasında da devam ettiği; alttaki kültür dolgularının bugünkü ova seviyesinin altında bulunduğu; Çatalhöyük halkının yerleşmek üzere bu bölgeye geldiği sıradaki ova düzleminin -eski görüşlere karşılık [Cohen 1970:121-137]- bugünkünden farklı olduğu; yeni jeoarkeolojik çalışmalarla saptanmıştır [Roberts et al.1996:39]. Çevre kısmen ağaçlıktır.
Tahribat Açıklama:
Tescil Bilgisi: 14.1.1999/3424 (ASAL)


Liste'ye