©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi

Çatalhöyük (Batı)


Çağlar Haritalar Fotoğraflar
Kalkolitik
Yunan-Roma

14C
Haritalar Çatalhöyük (Batı)

Türü:
Höyük
Rakım:
903 m
Çap:
m - Yön:

Bölge:
İç Anadolu
İl:
Konya
İlçe:
Çumra
Köy:
Küçükköy

Tahribat :
Tarım

TAYEx:
Gidildi - 29/8/2002

Tescil Durumu:
Tescilli
Tescil Tarihi:
24/4/1996
Tescil No:
2536
Tescil Derece:
3
Tescil Kurumu:
Konya KTVKK
Tescil Kadastro:
     


Yeri: Çatalhöyük (Batı); Konya İli'nin 52 km güneydoğusunda; Çumra İlçesi'nin 11 km kadar kuzeyinde; Küçükköy'ün 2 km kadar güneyinde; Hayıroğlu Kasabası'nın 2 km kuzeyindedir. 500x400x5 m boyutlarında; biri doğuda diğeri batıda yer alan yanyana iki höyükten doğudaki Neolitik Çağ'da; batıdaki ise Kalkolitik Çağ'da iskan görmüştür [Harmankaya et al. 1997:Çatalhöyük Doğu].
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Doğu Çatalhöyük Neolitik Çağ yerleşmesinin terkedilmesinden sonra iskan gören Batı Çatalhöyük'ün en yüksek noktası; deniz seviyesinden yaklaşık olarak 1.004 m yükseklikteki ova düzleminden; 6 m yüksektedir. Yaklaşık 300 m çapında daire biçimli bir höyüktür; ancak kuzeybatısı yolla; kuzeydoğusu ise eski nehir yatağının yerini alan bir kanalla kesilmiştir. Boyutlarının tam olarak anlaşılmasını engelleyen bir başka etken ise Doğu Çatalhöyük'te olduğu gibi çevresinin kısmen alüvyonlarla kaplı olmasıdır. Araştırmalar sonucu Batı Çatalhöyük'ün 6.59 hektarlık bir alana yayıldığı; çevredeki alüvyon seviyesindeki buluntu dağılımı göz önüne alındığında ise; 8.5 hektarlık bir alanı kapladığı saptanmıştır [Pollard et al. 1996:61-63; 71].
Tahribat Açıklama:
Tescil Bilgisi: 14.1.1999/3424 (ASAL)


Liste'ye