©Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri - TAY Projesi


Çatalhöyük (Batı)

Çizimler için tıklayın...

maps

Fotoğraflar için tıklayın...

Çatalhöyük (Batı)
Türü:
Höyük
Rakım:
903 m
Bölge:
İç Anadolu
İl:
Konya
İlçe:
Çumra
Köy:
Küçükköy
Araştırma Yöntemi:
Kazı
Dönem:
Hellenistik Roma

     


Konya il merkezinin 52 km güneydoğusunda; Çumra İlçesi'nin yaklaşık 11 km kuzeyinde; Küçükköy'ün 2 km kadar güneyinde; Hayıroğlu Kasabası'nın 2 km kuzeyindedir. Yerleşme; eski Konya Gölü'nün yatağında; alüvyal bir ovada kurulmuştur. Biri doğuda diğeri batıda yer alan yanyana iki höyükten doğudaki Neolitik Çağ'da; batıdaki ise Kalkolitik Çağ'da iskan görmüştür. 1958 yılında J. Mellaart tarafından keşfedilen höyük; 1960'lı yıllarda kazılmıştır. İngiliz Arkeoloji Enstitüsü tarafindan I. Hodder başkanlığındaki kazılar devam etmektedir. Doğu Çatalhöyük Neolitik Çağ yerleşmesinin terkedilmesinden sonra iskan gören Batı Çatalhöyük'ün en yüksek noktası; deniz seviyesinden yaklaşık olarak 1004 m yükseklikte; ova düzleminden ise 6 m yüksektedir. Bu önemli Neolitik yerleşmenin konumlandığı Çatalhöyük çevresinin küçük çapta Hellenistik Dönem'de ve daha büyük çapta Roma-Bizans Dönemi'nde iskan edildiği saptanmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmış tescilli arkeolojik sit alanları listesinde yer almaktadır.
Yeri: Çatalhöyük (Batı); Konya İli'nin 52 km güneydoğusunda; Çumra İlçesi'nin 11 km kadar kuzeyinde; Küçükköy'ün 2 km kadar güneyinde; Hayıroğlu Kasabası'nın 2 km kuzeyindedir. 500x400x5 m boyutlarında; biri doğuda diğeri batıda yer alan yanyana iki höyükten doğudaki Neolitik Çağ'da; batıdaki ise Kalkolitik Çağ'da iskan görmüştür [Harmankaya et al. 1997:Çatalhöyük Doğu].
Konumu ve Çevresel Özellikleri: Doğu Çatalhöyük Neolitik Çağ yerleşmesinin terkedilmesinden sonra iskan gören Batı Çatalhöyük'ün en yüksek noktası; deniz seviyesinden yaklaşık olarak 1.004 m yükseklikteki ova düzleminden; 6 m yüksektedir. Yaklaşık 300 m çapında daire biçimli bir höyüktür; ancak kuzeybatısı yolla; kuzeydoğusu ise eski nehir yatağının yerini alan bir kanalla kesilmiştir. Boyutlarının tam olarak anlaşılmasını engelleyen bir başka etken ise Doğu Çatalhöyük'te olduğu gibi çevresinin kısmen alüvyonlarla kaplı olmasıdır. Araştırmalar sonucu Batı Çatalhöyük'ün 6.59 hektarlık bir alana yayıldığı; çevredeki alüvyon seviyesindeki buluntu dağılımı göz önüne alındığında ise; 8.5 hektarlık bir alanı kapladığı saptanmıştır [Pollard et al. 1996:61-63; 71].
Tarihçe:
Araştırma ve Kazı:
Tabakalanma:
Buluntular:
Kalıntılar:
Yorum ve tarihleme:


Liste'ye